Olydnadsuppropets representanter positivt överraskade

Helmut Schüller, ledare för det österrikiska ”kyrkoherde-initiativet” och representant för det österrikiska olydnadsuppropet (”Aufruf zum Ungehorsam”) har kommit med en första reaktion på påven Benedictus XVI:s uttalande under oljevigningsmässan, i går den 5 april. Schüller säger sig vara ”positivt överraskad” över påvens utförliga, om än kritiska uttalande om olydnadsuppropet. Huvudsaken är att Vatikanen uppmärksammar prästernas krav. I tv-kanalen ZIB 2 poängterar Schüller att påvens ord inte innehöll vare sig sanktioner eller förbud.

Påvens ord fyller Schüller med tillförsikt också därför att budskapet kan leda till mer ”eftertanke” bland de österrikiska biskoparna, eftersom ”påven uppenbarligen visar att det finns en plats för oss i kyrkan” och att han ”inte totalt avvisar” de frågor som väckts. Detta innebär att biskoparna anmodas att ”tala helt öppet med Rom” om problemen.

I sin predikan under oljevigningsmässan på Skärtorsdagen, där flera tusen präster var närvarande, skilde påven på ”verklig förnyelse” å ena sidan, försök att vilja förändra kyrkan efter egna önskemål och föreställningar, å den andra. Påven vände sig mot en olydnad ”som åsidosätter det kyrkliga läroämbetets slutgiltiga beslut”. Benedictus XVI nämnde vigning av kvinnliga präster som exempel. Den frågan är ”på ett oåterkalleligt sätt” avgjord.

Kardinal Christoph Schönborn sade i ett uttalande att han tog emot påvens ord som en ”uppmuntran för kyrkan i Österrike”. Samtidigt betonade Schönborn att påven i sin predikan ”ställde ett par mycket allvarliga frågor” till kyrkoherdeinitiativet.

Kathpress 2012-04-06

Se här notis i DN: https://www.dn.se/nyheter/varlden/paven-manade-till-gamla-traditioner

och här i SvD: https://www.svd.se/nyheter/utrikes/paven-manade-till-gamla-traditioner_6981873.svd