Ordenssystrar i Filippinerna tillbakavisar anklagelser om terrorism

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katolska ordenssystrar i Filippinerna har tillbakavisat anklagelser om att de skulle finansiera terrorism, och de försvarar sin missionsverksamhet för de fattiga. ”Vi är inte fiender till regeringen. Vi har inte hjälpt eller understött något terroristgrupper. Våra projekt gynnar direkt folket”, citerar den asiatiska presstjänsten Ucanews på torsdagen ur ett uttalande från Rural Missionary Sisters.

Dess närvaro på landsbygden i Filippinerna ingår i deras uppdrag att hjälpa de fattiga och skapa fred mellan dem och regeringen, ˮinte att förorsaka krigˮ. Vidare betonar ordenssystrarna: ˮSom missionärer är vi kompromisslösa och orubbliga i vår förpliktelse att arbeta i de fattiga områdena, även om dessa områden hemsöks av militarisering och väpnade konflikter.ˮ

I mitten av augusti hade justitieministeriet utifrån antiterroristlagen anklagat fem av systrarna tillhöriga Rural Missionary Sisters för att understödja det kommunistiska partiet finansiellt samt för att ha värvat nya medlemmar till partiet. Systrarna genmälde att lagen användes som ett vapen: ˮMen vi låter oss inte skrämmas eller hindras av förnyade angrepp.ˮ

Den antiterroristlag som antogs år 2020 tillkom genom expresident Rodrigo Duterte för att undertrycka hans världsliga och kyrkliga kritiker. Några dagar innan Duterte lämnade över makten till sin efterträdare Ferdinand Marcos Jr den 30 juni 2022 spärrades websidorna för flera medborgarrätts- och utvecklingsbiståndsorganisationer, liksom två nätportaler på grund av påstått stöd till ˮkommunistiska terroristerˮ. Hemsidan för Rural Missionary Sisters of the Philippines spärrades också. År 2018 utvisades, på grund av påstått stöd till kommunisterna, ordenssystern Pat Fox efter nära 30 år som missionär i Filippinerna.

Kathpress 2022-09-01

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Katolska ordenssystrar i Filippinerna har tillbakavisat anklagelser om att de skulle finansiera terrorism, och de försvarar sin missionsverksamhet för de fattiga. ”Vi är inte fiender till regeringen. Vi har inte hjälpt eller understött något terroristgrupper. Våra projekt gynnar direkt folket”, citerar den asiatiska presstjänsten Ucanews på torsdagen ur ett uttalande från Rural Missionary Sisters.

Dess närvaro på landsbygden i Filippinerna ingår i deras uppdrag att hjälpa de fattiga och skapa fred mellan dem och regeringen, ˮinte att förorsaka krigˮ. Vidare betonar ordenssystrarna: ˮSom missionärer är vi kompromisslösa och orubbliga i vår förpliktelse att arbeta i de fattiga områdena, även om dessa områden hemsöks av militarisering och väpnade konflikter.ˮ

I mitten av augusti hade justitieministeriet utifrån antiterroristlagen anklagat fem av systrarna tillhöriga Rural Missionary Sisters för att understödja det kommunistiska partiet finansiellt samt för att ha värvat nya medlemmar till partiet. Systrarna genmälde att lagen användes som ett vapen: ˮMen vi låter oss inte skrämmas eller hindras av förnyade angrepp.ˮ

Den antiterroristlag som antogs år 2020 tillkom genom expresident Rodrigo Duterte för att undertrycka hans världsliga och kyrkliga kritiker. Några dagar innan Duterte lämnade över makten till sin efterträdare Ferdinand Marcos Jr den 30 juni 2022 spärrades websidorna för flera medborgarrätts- och utvecklingsbiståndsorganisationer, liksom två nätportaler på grund av påstått stöd till ˮkommunistiska terroristerˮ. Hemsidan för Rural Missionary Sisters of the Philippines spärrades också. År 2018 utvisades, på grund av påstått stöd till kommunisterna, ordenssystern Pat Fox efter nära 30 år som missionär i Filippinerna.

Kathpress 2022-09-01

Detta är en nyhetstext.