Organisationer för mänskliga rättigheter hotade i Colombia

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det katolska stiftet Tumaco i Colombia uppger i ett pressmeddelande att en rörelse som kallar sig ”Stubbåkrarnas beväpande grupp” (Grupo Armado Los Rastrojos) har klassificerat Kommissionen för pastoral omsorg i stiftet Tumaco (Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco) som ”en objektiv och permanent militär fiende”.

I pressemeddelandet heter det vidare att 94 andra sociala organisationer som engagerar sig för folkets rättigheter också har blivit hotade. ”Vårt engagemang i Katolska kyrkan är inspirerat av Guds ord och Jesu Kristi budskap. Därför har det varit, är och kommer att vara, vår plikt att bidra till uppbyggandet av fred och att protestera mot alla former av kränkningar av mänskliga rättigheter”, lyder pressmeddelandet.

Det katolska stiftet Tumaco uppmanar beväpnade grupper att respektera det arbete som organisationer som försvarar mänskliga rättigheter utför, och man uppmanar också den colombianska regeringen att övervaka och säkerställa befolkningens och de hotade organisationernas säkerhet.

Dödshot i Colombia måste tas på allvar i och med att tre präster har mördats redan under de fem första veckorna i år. Statistiken är skrämmande. Antalet kyrkligt aktiva som har mördats sedan 1984 stiger. 83 präster, fem ordenssystrar, tre ordensmän, tre prästseminarister, en ärkebiskop, 17 biskopar och 52 präster har någon gång blivit hotade till döden.

Fides 2013-04-13

Här finns den colombianska biskopskonferensens uttalande

Lyssna även på en kort radiosändning här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det katolska stiftet Tumaco i Colombia uppger i ett pressmeddelande att en rörelse som kallar sig ”Stubbåkrarnas beväpande grupp” (Grupo Armado Los Rastrojos) har klassificerat Kommissionen för pastoral omsorg i stiftet Tumaco (Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco) som ”en objektiv och permanent militär fiende”.

I pressemeddelandet heter det vidare att 94 andra sociala organisationer som engagerar sig för folkets rättigheter också har blivit hotade. ”Vårt engagemang i Katolska kyrkan är inspirerat av Guds ord och Jesu Kristi budskap. Därför har det varit, är och kommer att vara, vår plikt att bidra till uppbyggandet av fred och att protestera mot alla former av kränkningar av mänskliga rättigheter”, lyder pressmeddelandet.

Det katolska stiftet Tumaco uppmanar beväpnade grupper att respektera det arbete som organisationer som försvarar mänskliga rättigheter utför, och man uppmanar också den colombianska regeringen att övervaka och säkerställa befolkningens och de hotade organisationernas säkerhet.

Dödshot i Colombia måste tas på allvar i och med att tre präster har mördats redan under de fem första veckorna i år. Statistiken är skrämmande. Antalet kyrkligt aktiva som har mördats sedan 1984 stiger. 83 präster, fem ordenssystrar, tre ordensmän, tre prästseminarister, en ärkebiskop, 17 biskopar och 52 präster har någon gång blivit hotade till döden.

Fides 2013-04-13

Här finns den colombianska biskopskonferensens uttalande

Lyssna även på en kort radiosändning här