Oväntad inblick i pågående reformarbete

I ett överraskande drag meddelade i fredags Vatikanens informationsavdelning inrättandet av ett nytt ”generaldirektariat för personal”, alltså en HR-avdelning, som en del av statssekretariatet. Den nya avdelningen beskrevs som ”ett mycket viktigt steg på påven Franciskus reformväg”. Avdelningen sades ha strategiska och operativa befogenheter och uppdrag att koordinera och inspektera andra avdelningar som en del av ett allmänt översynsuppdrag.

Ännu något mer överraskande är att man dagen efter gjorde en korrigering. I själva verket var det hela bara ett förslag från kardinal Reinhard Marx (ordförande för ekonomirådet) och kardinal Óscar Rodríguez Maradiaga (ordförande för kardinalsrådet), framlagt för påven men ännu inte beslutat. I praktiken är detta ett återtagande av hela nyheten.

I själva verket, skriver John L Allen Jr i sin söndagskolumn i nätportalen Crux den 8 mars, hade Vatikanen lika gärna kunna skriva att ”för närvarande är vi i oordning, till halsen dränkta i maktkamper, och en av de saker vi strider om är kampen om personresurser”. För det, skriver Allen, är precis vad saken gäller.

En riktig HR-avdelning, skriver Allen, är efterfrågad av reforminriktade i Vatikanen av tre skäl:
  • Vatikanens löneutbetalningar övergår vida faktiska resurser, vilket inte minst är ett överhängande hot mot pensionsfonderna. Dessutom är styrkan så stor och oordnad att man ibland även inom avdelningar agerar motsatt varandra. Personalstyrkan behöver slimmas.
  • En av svårigheterna med att säga upp anställda är att det inte finns ordentliga arbetsbeskrivningar, vilket innebär att det inte går att avgöra vilken kompetens som faktiskt behövs och hur kompetensutvecklingen bör se ut. Uppsägningar riskerar därför att bli eller se ut att vara godtyckliga eller en fråga om personliga relationer.
  • Om dessa två frågor, personalstyrkans storlek och tjänstebeskrivningar, blir lösta, kommer den betydligt mindre personalstyrkan på ett annat sätt kunna ställas till svars. Då behöver personalen också få den kompetensutveckling som krävs för att kunna svara mot de nya krav som kommer att ställas. Sedan tidigare finns viss utbildning på lägre nivå, men det krävs en kompetensutvecklingsplan även för högre tjänstemän.

Eftersom det handlar om uppsägningar, bättre översyn och samordning, och bättre kontroll av kompetens på fler nivåer, har förstås en sådan ny avdelning tämligen omvälvande potential. Att nyheten kom med i fredagens brev tyder på att man förväntade ett beslut, men att beslutet skjutits på framtiden i ljuset av coronakaos, påvens förkylning och kurians pågående reträtt, något som inte tycks ha kommunicerats till kommunikatörerna.

Enligt Allen kan förslaget efter detta helt enkelt vara dött, men han hoppas på en uppståndelse. I så fall kommer beslutet senare i form av ett motu proprio.

Red. 2020-03-10
Texten från Crux Now finns att läsa i sin helhet här