Över hälften av britterna inte troende

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

För första gången någonsin uppger mer än hälften av britterna att de inte är har någon religiös tro, enligt en ny undersökning från institutet National Centre for Social Research som har tillfrågat nära 3 000 representativt utvalda britter om deras syn på religiös tro. 53 procent av alla tillfrågade uppgav sig inte ha någon religiös tro alls. Andelen var till och med högre bland personer i åldrarna 18–25 år, av vilka 71 procent uppgav sig vara utan religiös tro.

Den största nedgången uppvisas för personer som beskriver sig själva som anglikanskt troende, vars andel har sjunkit med 50 procent på två decennier. Bara 15 procent av britterna karaktäriserar sig idag som anglikaner, mot 30 procent i en motsvarande undersökning år 2000. Bland respondenter yngre än 25 år betecknar sig bara tre procent som anglikanskt troende mot ungefär 40 procent bland respondenter som är 75 år och äldre. Däremot har andelen som beskriver sig som troende katoliker förblivit oförändrad runt 10 procent av befolkningen under de senaste 30 åren.

Identifikationen med en religiös tro minskar i alla åldersgrupper, även bland de allra äldsta, låt vara att ”ingen religiös tro” fortfarande är en minoritetsuppfattning bland de äldre grupperna. Den anglikanske biskopen av Liverpool, Paul Bayes, sade i en kommentar till brittiska Catholic Herald att även om siffrorna är ”besvärande” så säger de inget om ”äkta tro”. I vår ”moderna värld” tycks människor vara ”mer villiga att säga uttryckligt att de inte har någon religiös tro, snarare än att bara av vana säga att de är anglikaner”, fortsatte han och menade att en sådan ärlighet ”är välkommen”. Det hela pekar på vikten att kyrkor och samfund talar tydligare om sin tro: ”Att svara att man inte har någon religiös tro är inte detsamma som genomtänkt ateism. Människors sinnen och hjärtan förblir öppna.”

Catholic Herald, 2017-09-05

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

För första gången någonsin uppger mer än hälften av britterna att de inte är har någon religiös tro, enligt en ny undersökning från institutet National Centre for Social Research som har tillfrågat nära 3 000 representativt utvalda britter om deras syn på religiös tro. 53 procent av alla tillfrågade uppgav sig inte ha någon religiös tro alls. Andelen var till och med högre bland personer i åldrarna 18–25 år, av vilka 71 procent uppgav sig vara utan religiös tro.

Den största nedgången uppvisas för personer som beskriver sig själva som anglikanskt troende, vars andel har sjunkit med 50 procent på två decennier. Bara 15 procent av britterna karaktäriserar sig idag som anglikaner, mot 30 procent i en motsvarande undersökning år 2000. Bland respondenter yngre än 25 år betecknar sig bara tre procent som anglikanskt troende mot ungefär 40 procent bland respondenter som är 75 år och äldre. Däremot har andelen som beskriver sig som troende katoliker förblivit oförändrad runt 10 procent av befolkningen under de senaste 30 åren.

Identifikationen med en religiös tro minskar i alla åldersgrupper, även bland de allra äldsta, låt vara att ”ingen religiös tro” fortfarande är en minoritetsuppfattning bland de äldre grupperna. Den anglikanske biskopen av Liverpool, Paul Bayes, sade i en kommentar till brittiska Catholic Herald att även om siffrorna är ”besvärande” så säger de inget om ”äkta tro”. I vår ”moderna värld” tycks människor vara ”mer villiga att säga uttryckligt att de inte har någon religiös tro, snarare än att bara av vana säga att de är anglikaner”, fortsatte han och menade att en sådan ärlighet ”är välkommen”. Det hela pekar på vikten att kyrkor och samfund talar tydligare om sin tro: ”Att svara att man inte har någon religiös tro är inte detsamma som genomtänkt ateism. Människors sinnen och hjärtan förblir öppna.”

Catholic Herald, 2017-09-05