Pakistan: Nya våldsdåd mot kristna i södra Punjab

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mer än 250 kristna familjer har hotats och av fruktan för massiva anfall och mordbränder drivits bort från sina hem i byn Chak 31 i Khanewaldistriktet i södra Punjab, Pakistan. Det som hänt i södra Punjab återspeglar hur våld och övergrepp mot religiösa minoriteter ökar och erinrar om den allvarliga incidenten, attacken mot Joseph Colony, ett kristet område i Lahore för två år sedan, enligt en rapport till nyhetsbyrån Fides. Rapporten har sammanställts av två civila organisationer i Pakistan, Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) och Organzation for Development and Peace (ODP), som båda arbetar för att befordra fred och försvara mänskliga rättigheter.

Under det att politikerna i Pakistan är upptagna med att sätta samman en ny regering har de två organisationerna riktat en enträgen vädjan ”till alla parter, politiker, politiska partier, det civila samhället och religiösa organisationer, att aktivt motarbeta den religiösa intoleransen och verka för samhällelig sammanhållning”. Denna vädjan framställdes ”i hela landets intresse, inte bara de religiösa minoriteternas.” Varje familj som tvingats på flykt av islamistiska extremister omfattade cirka sex personer, vilket innebär att antalet troende som blivit hemlösa torde uppgå till mer än 1 500 personer. Flykt var den enda utväg som stod till buds för att undgå en massaker.

Enligt rapporten till Fides startade det hela genom en provokation. För ungefär två veckor sedan anklagade några muslimer en kristen innehavare av en liten grönsaksaffär, Asher Yaqoob, och hans kristna kunder för att ha visat respektlöshet mot islam och eggade upp muslimerna i den närbelägna byn Chak 31 (lantliga byar har nummer och inga egna namn) att gå till anfall. De kristna vände sig till polismyndigheten, men i stället för att beskydda dem ställde sig en polis i spetsen för ett sextiotal muslimer, som började misshandla alla de stötte på och förstöra hem och butiker.

Ytterligare sammanstötningar följde och en man vid namn Asif Khan dödades av en kula. Vid nyheten om hans död hotade pöbeln med en massiv attack och att sätta hela byn i brand. De kristna familjerna hade inget annat val än att omedelbart fly. Vid konfrontationen arresterades 20 kristna av polisen. De två organisationerna HRCP och ODP anmälde alltsammans till polismyndigheten i Multan och vädjade till de civila och religiösa myndigheterna att återställa freden mellan de två byarna.

Agenzia Fides 2013-05-21

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Mer än 250 kristna familjer har hotats och av fruktan för massiva anfall och mordbränder drivits bort från sina hem i byn Chak 31 i Khanewaldistriktet i södra Punjab, Pakistan. Det som hänt i södra Punjab återspeglar hur våld och övergrepp mot religiösa minoriteter ökar och erinrar om den allvarliga incidenten, attacken mot Joseph Colony, ett kristet område i Lahore för två år sedan, enligt en rapport till nyhetsbyrån Fides. Rapporten har sammanställts av två civila organisationer i Pakistan, Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) och Organzation for Development and Peace (ODP), som båda arbetar för att befordra fred och försvara mänskliga rättigheter.

Under det att politikerna i Pakistan är upptagna med att sätta samman en ny regering har de två organisationerna riktat en enträgen vädjan ”till alla parter, politiker, politiska partier, det civila samhället och religiösa organisationer, att aktivt motarbeta den religiösa intoleransen och verka för samhällelig sammanhållning”. Denna vädjan framställdes ”i hela landets intresse, inte bara de religiösa minoriteternas.” Varje familj som tvingats på flykt av islamistiska extremister omfattade cirka sex personer, vilket innebär att antalet troende som blivit hemlösa torde uppgå till mer än 1 500 personer. Flykt var den enda utväg som stod till buds för att undgå en massaker.

Enligt rapporten till Fides startade det hela genom en provokation. För ungefär två veckor sedan anklagade några muslimer en kristen innehavare av en liten grönsaksaffär, Asher Yaqoob, och hans kristna kunder för att ha visat respektlöshet mot islam och eggade upp muslimerna i den närbelägna byn Chak 31 (lantliga byar har nummer och inga egna namn) att gå till anfall. De kristna vände sig till polismyndigheten, men i stället för att beskydda dem ställde sig en polis i spetsen för ett sextiotal muslimer, som började misshandla alla de stötte på och förstöra hem och butiker.

Ytterligare sammanstötningar följde och en man vid namn Asif Khan dödades av en kula. Vid nyheten om hans död hotade pöbeln med en massiv attack och att sätta hela byn i brand. De kristna familjerna hade inget annat val än att omedelbart fly. Vid konfrontationen arresterades 20 kristna av polisen. De två organisationerna HRCP och ODP anmälde alltsammans till polismyndigheten i Multan och vädjade till de civila och religiösa myndigheterna att återställa freden mellan de två byarna.

Agenzia Fides 2013-05-21