Patriark manar kaldeiska ungdomar till sammanhållning

Den kaldeiske patriarken Louis Raphael I Sako har uppmanat den kaldeiska ungdomen till att hålla fast vid sina rötter och gemenskap. ”Med tanke på att vi blir färre och färre, måste vi sluta oss samman och hålla samma”, sa han enligt uppgifter från patriarkatet på fredagen, vid inledningen till ett kaldeiskt ungdomsmöte på torsdagseftermiddagen i Bagdads kaldeiska katedral. I denna sammankomst, som pågick till och med lördagen, deltog 450 kaldeiska ungdomar.

Samtidigt uttryckte han inför ungdomarna sin medkänsla och förståelse för svårigheterna och utmaningarna som de står inför. Men det finns ändå inget skäl till förtvivlan. Sako lovade att fortsätta att engagera sig för rättigheterna för de kristna i Irak.

Syftet med mötet är enligt Sakos uttalande att förmedla till de kaldeiska ungdomarna vad de har för roll som kristna och i kyrkan. På så sätt ska de i samma mån stärkas att hålla fast vid både sitt kaldeiska arv, sitt språk och den irakiska nationaliteten, så att de kan spela ”en positiv roll för landets återuppbyggnad”. Den inflytelserika närvaron är inte beroende kvantitet, utan av resultat och kvalitet, sa patriarken i sitt anförande till ungdomarna.

De unga uppmanas till ”att utgöra en levande och stark kyrka”, eftersom de är kyrkans samtid och framtid. Konkret uppmanade patriarken ungdomarna till att skaffa sig en ”solid och hållbar kristen utbildning”, liksom ”solid teologisk kunskap”. Samtidigt måste de göra sig förtrogna med den gemensamma kulturen i samhället, för att genom dialog och samarbete särskilt tillsammans med muslimska ungdomar ”verka för fred och stabilitet och bygga upp ett sunt civilsamhälle”.

Kathpress 2021-11-20

Detta är en nyhetstext.