Patriarker och katolska biskopar i Mellanöstern vädjar om fred

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den andra generalförsamlingen för  patriarker och katolska biskopar i Mellanöstern avslutades i går kväll, den 5 december i Harissa, med ett godkännande av två dokument om hur den pastorala omsorgen av den katolska kyrkan ledare skall hanteras i nödsituationer, även politiska, sociala och humanitära som i dagsläget är mycket aktuellt i Mellanöstern.

Det första dokumentet, långt och komplicerat, ger tips och praktiska strategier att omsättas i praktiken av alla aspekter rörande individer och samhällsliv från det postsynodala dokumentet Ecclesia in Medio Oriente som Benedictus XVI gav biskoparna i regionen under hans senaste besök i Libanon.

Enligt information till Fides var det andra dokument som undertecknades av deltagarna i församlingen i Harissa en vädjan till det internationella samfundet och alla människor av god vilja koncentrerat runt tre viktiga punkter. Patriarkerna och de katolska biskopar i Mellanöstern betonar i första hand det brådskande behovet att slutligen hitta en ”rättvis och fredlig lösning på den palestinska frågan”, kallad utgångspunkten för alla konflikter i mellanöstern.

Den andra punkten är en brådskande appell att göra allt för att få ett slut på de konflikter och våld som förstör livet för folken i regionen, att söka en väg försoning och fred som garanterar alla frihet och skydd av deras mänskliga värdighet. Vädjandet belyser särskilt situationen i det plågade Syrien.

Den tredje punkten fokuserar på situationen för kristna, boende i Mellanöstern. Kyrkans ledare uppmanas att stärka sin gemenskap och i samarbete främja varaktighet och kontinuitet i sin närvaro, aktiv och effektiv, med de kristna i Mellanöstern. Vädjandet på denna punkt är också riktat till muslimer som är kallade att bidra till bevarandet av de fullständiga rättigheterna för kristna, genom  erkännandet av ett gemensamt och delat medborgarskap.

Deltagarna i generalförsamlingen i Harissa uttryckte även sina gemensamma kondoleanser efter bortgången av Ignatius IV Hazim, den grekisk-ortodoxa patriarken av Antiokia och hela Östern, som dog på Saint Georges sjukhus i Beirut vid en ålder av 91. Bechara Boutros Rai, maroniternas patriark av Antiochia, lovordade det ”stora visdom och engagemang” som patriarken Hazim ledde sin kyrka med i 33 år.

Fides 2012-12-06

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den andra generalförsamlingen för  patriarker och katolska biskopar i Mellanöstern avslutades i går kväll, den 5 december i Harissa, med ett godkännande av två dokument om hur den pastorala omsorgen av den katolska kyrkan ledare skall hanteras i nödsituationer, även politiska, sociala och humanitära som i dagsläget är mycket aktuellt i Mellanöstern.

Det första dokumentet, långt och komplicerat, ger tips och praktiska strategier att omsättas i praktiken av alla aspekter rörande individer och samhällsliv från det postsynodala dokumentet Ecclesia in Medio Oriente som Benedictus XVI gav biskoparna i regionen under hans senaste besök i Libanon.

Enligt information till Fides var det andra dokument som undertecknades av deltagarna i församlingen i Harissa en vädjan till det internationella samfundet och alla människor av god vilja koncentrerat runt tre viktiga punkter. Patriarkerna och de katolska biskopar i Mellanöstern betonar i första hand det brådskande behovet att slutligen hitta en ”rättvis och fredlig lösning på den palestinska frågan”, kallad utgångspunkten för alla konflikter i mellanöstern.

Den andra punkten är en brådskande appell att göra allt för att få ett slut på de konflikter och våld som förstör livet för folken i regionen, att söka en väg försoning och fred som garanterar alla frihet och skydd av deras mänskliga värdighet. Vädjandet belyser särskilt situationen i det plågade Syrien.

Den tredje punkten fokuserar på situationen för kristna, boende i Mellanöstern. Kyrkans ledare uppmanas att stärka sin gemenskap och i samarbete främja varaktighet och kontinuitet i sin närvaro, aktiv och effektiv, med de kristna i Mellanöstern. Vädjandet på denna punkt är också riktat till muslimer som är kallade att bidra till bevarandet av de fullständiga rättigheterna för kristna, genom  erkännandet av ett gemensamt och delat medborgarskap.

Deltagarna i generalförsamlingen i Harissa uttryckte även sina gemensamma kondoleanser efter bortgången av Ignatius IV Hazim, den grekisk-ortodoxa patriarken av Antiokia och hela Östern, som dog på Saint Georges sjukhus i Beirut vid en ålder av 91. Bechara Boutros Rai, maroniternas patriark av Antiochia, lovordade det ”stora visdom och engagemang” som patriarken Hazim ledde sin kyrka med i 33 år.

Fides 2012-12-06