Påven avvisar krav på avskaffat celibat för präster

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus sade i måndags vid en presskonferens på flygplanet på väg tillbaka till Rom från den katolska Världsungdomsdagen i Panama att han motsätter sig idén att celibatet skulle vara valfritt för präster inom den Katolska kyrkans så kallade latinska rit [det vill säga den form av katolicism som är vanligast i större delen av världen; övriga katolska riter finns i Mellanöstern och på några andra ställen, och inom dessa kan präster, precis som i de ortodoxa kyrkorna, ha fru och barn under förutsättningen att de är gifta före prästvigningen – övers. anm.]. Påven sade vidare att han bara kan tänka sig undantag från celibatet på några väldigt ”avlägsna platser” om det finns ett ”allvarligt behov” av präster vilket annars inte kan tillfredsställas.

”Personligen ser jag celibatet som en gåva till kyrkan”, underströk Franciskus och menade att det kan finnas utrymme för att överväga undantag för gifta präster där svårtillgängliga geografiska förhållanden och prästbrist skulle göra det ”pastoralt nödvändigt”. Han exemplifierade med öar i Stilla Havet.

Inför den särskilda biskopssynod för Amazonasområdet som ska samlas i Rom i oktober har flera diskuterat idén från tysken Fritz Lobinger, tidigare biskop i Sydafrika, om möjligheten att viga så kallade viri probati, eller ”beprövade män”, på avlägsna platser med svår prästbrist. Sådana män skulle kunna vara gifta när de vigs och kunna förvalta sakramenten och fira mässan, utan att ha en ordinarie prästs alla befogenheter. Denna idé karaktäriserade påven vid presskonferensen som ”intressant” som bas för att fortsätta utvärdera frågan, men att det hela måste studeras noggrant av teologer, liksom att han själv och andra som befattar sig med den måste ”tänka på, tänka på om igen och be över” frågan.

Men någon grundläggande förändring av ordningen med prästcelibat, så som då och då förordas också av röster inom kyrkan, avvisade Franciskus bestämt: ”Att göra celibatet frivilligt inför diakonvigningen, nej, det skulle jag inte göra. Och detta förblir klart.” Han fortsatte genom att direkt citera påven Paulus VI (1963–1978): ”Jag skulle hellre offra mitt liv än att ändra bestämmelsen om celibat.”

Prästcelibatet i den latinska riten av den katolska kyrkan har gamla anor och har varit norm sedan påven Gregorius VII:s dekret på 1000-talet. Enda undantag gäller gifta präster och pastorer från andra kristna samfund som har konverterat till den katolska kyrkan och befunnits ha en prästkallelse där.

I sin presskonferens på planet kommenterade påven flera andra frågor. Bland annat den biskopssynod som ska äga rum i Rom i februari och som ska handla om kyrkans världsvida hantering av skandalerna med sexuella övergrepp. Där uttryckte påven hopp om att biskoparna ska enas om ytterligare riktlinjer för utredning och ansvarsutkrävande i varje biskopskonferens och land.

Catholic News Agency, 2019-01-28

Länk till utskrift av hela presskonferensen med påven (på engelska) finns här

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus sade i måndags vid en presskonferens på flygplanet på väg tillbaka till Rom från den katolska Världsungdomsdagen i Panama att han motsätter sig idén att celibatet skulle vara valfritt för präster inom den Katolska kyrkans så kallade latinska rit [det vill säga den form av katolicism som är vanligast i större delen av världen; övriga katolska riter finns i Mellanöstern och på några andra ställen, och inom dessa kan präster, precis som i de ortodoxa kyrkorna, ha fru och barn under förutsättningen att de är gifta före prästvigningen – övers. anm.]. Påven sade vidare att han bara kan tänka sig undantag från celibatet på några väldigt ”avlägsna platser” om det finns ett ”allvarligt behov” av präster vilket annars inte kan tillfredsställas.

”Personligen ser jag celibatet som en gåva till kyrkan”, underströk Franciskus och menade att det kan finnas utrymme för att överväga undantag för gifta präster där svårtillgängliga geografiska förhållanden och prästbrist skulle göra det ”pastoralt nödvändigt”. Han exemplifierade med öar i Stilla Havet.

Inför den särskilda biskopssynod för Amazonasområdet som ska samlas i Rom i oktober har flera diskuterat idén från tysken Fritz Lobinger, tidigare biskop i Sydafrika, om möjligheten att viga så kallade viri probati, eller ”beprövade män”, på avlägsna platser med svår prästbrist. Sådana män skulle kunna vara gifta när de vigs och kunna förvalta sakramenten och fira mässan, utan att ha en ordinarie prästs alla befogenheter. Denna idé karaktäriserade påven vid presskonferensen som ”intressant” som bas för att fortsätta utvärdera frågan, men att det hela måste studeras noggrant av teologer, liksom att han själv och andra som befattar sig med den måste ”tänka på, tänka på om igen och be över” frågan.

Men någon grundläggande förändring av ordningen med prästcelibat, så som då och då förordas också av röster inom kyrkan, avvisade Franciskus bestämt: ”Att göra celibatet frivilligt inför diakonvigningen, nej, det skulle jag inte göra. Och detta förblir klart.” Han fortsatte genom att direkt citera påven Paulus VI (1963–1978): ”Jag skulle hellre offra mitt liv än att ändra bestämmelsen om celibat.”

Prästcelibatet i den latinska riten av den katolska kyrkan har gamla anor och har varit norm sedan påven Gregorius VII:s dekret på 1000-talet. Enda undantag gäller gifta präster och pastorer från andra kristna samfund som har konverterat till den katolska kyrkan och befunnits ha en prästkallelse där.

I sin presskonferens på planet kommenterade påven flera andra frågor. Bland annat den biskopssynod som ska äga rum i Rom i februari och som ska handla om kyrkans världsvida hantering av skandalerna med sexuella övergrepp. Där uttryckte påven hopp om att biskoparna ska enas om ytterligare riktlinjer för utredning och ansvarsutkrävande i varje biskopskonferens och land.

Catholic News Agency, 2019-01-28

Länk till utskrift av hela presskonferensen med påven (på engelska) finns här