Påven förbereder reform av Vatikanbanken

”Allt är nödvändigt, kontor är nödvändiga, men bara i viss utsträckning”, sade påven i predikan vid sin dagliga mässa i gästhuset S:ta Martha. I sitt yttrande gjorde han en tydlig hänsyftning på Vatikanbanken (Istituto per le Opere di Religione, IOR), som har en vinglig historia och ofta har stått i centrum för motsättningar, skandaler och rättsliga undersökningar. Hans ord tyder på att Vatikanbanken, tillsammans med övriga organen i Vatikanens kuria, under de närmaste månaderna kommer att genomgå översyn och omdaning. IOR kommer emellertid inte att stängas.

Franciskus ord var inriktade på kyrkans djupaste väsen, som aldrig får ta formen av ett ”affärsföretag” som ”sluter avtal i syfte att få flera delägare”. Inte heller får den mäta hur framgångsrik verksamheten är i termer av organisatoriska förhållanden. ”Den väg Jesus Kristus valde för sin kyrka är en annorlunda väg: han valde en svår väg, Korsets väg, förföljelsens väg”. Kyrkan har sin utgångspunkt ”i Faderns hjärta”.

”Vi, kyrkans män och kvinnor, står mitt uppe i en kärlekens relation: var och en av oss är en länk i denna kedja. Om vi inte förstått detta, har vi inte fattat vad kyrkans väsen är”, sade Franciskus. Han talade om de risker kyrkan löper om den alltför mycket fokuserar på organisationen och blir ”en aning byråkratisk”. Om så sker ”förlorar hon sin nyckelroll och riskerar att förvandlas till en icke-statlig organisation, en ’NGO’. Men kyrkan är ingen NGO. Den är en kärleksrelation.”

Påven gjorde en konstpaus, såg ut över församlingen, i vilken det satt en grupp anställda i Vatikanbanken och tillade: ”Men det finns vissa i Vatikanbanken…förlåt mig…jag menar, vissa saker är nödvändiga fram till en viss gräns, som hjälpmedel i denna kärlekshistoria. Men när organisationen intar främsta platsen, faller kärleken och den stackars kyrkan förvandlas till en NGO. Detta är inte vägen framåt.”

När man närmare granskar dessa ord, som påven Franciskus spontant uttalade på stående fot och som troget återgivits av Vatikanradion, inser man att de inte uttrycker någon avsikt från hans sida att stänga Vatikanbanken, utan snarare att göra dess verksamhet mera transparent. Enligt auktoritativa källor är detta den teori som för närvarande studeras.

Kardinal Oscar Rodríguez Maradiaga från Honduras, som är ordförande för den grupp av åtta kardinaler som den 13 april utnämndes till rådgivare i ärenden rörande kyrkans styrelse och för att studera den välbehövliga reformeringen av den romerska kurian, uttryckte saken så här: ”Vi kommer att ta ställning till ett antal frågor tillsammans med påven och en av dem gäller definitivt Vatikanbanken”.

I ett uttalande nyligen uteslöt inte en talesperson för ärkestiftet Buenos Aires, Federico Wals, möjligheten att Vatikanbanken skulle stängas. Men La Stampa, en av Italiens största dagstidningar, har till dags dato erfarit att påven och hans närmaste medarbetare inte tagit detta under övervägande. När påven var ärkebiskop i Buenos Aires blev han – liksom många andra biskopar – medveten om en sida av IOR som vanligtvis inte ger upphov till stora rubriker. När finanskrisen slog till fick han hjälp att rädda stiftets finanser. Han reformerade dem, införde minutiösa räkenskaper, kontrollerade utgifterna och införde stram sparsamhet med resurserna.

Det är denna inriktning en reform av Vatikanbanken bör ta, liksom genomgången och uppstramningen av de kuriala organens verksamhet. Syftet är – vilken kom till uttryck under de förberedande generalkongregationerna före konklaven – att avlägsna alla tvetydigheter rörande IOR:s räkenskaper, transparensen i dess transaktioner och bringa klarhet i såväl dess syften som de privilegier dess anställda och medarbetare åtnjuter.

”Det går mörka rykten om IOR” skriver Aldo Maria Valli, korrespondent i Vatikanen för den italienska nyhetsbyrån Tg 1, i sin nya bok Il forziere dei Papi. Storia, volti e misteri dello IOR (Påvens skattekista. Historia, gestalter och hemligheter i Vatikanbanken), som utgivits av förlaget Ancora och ligger på bokhandelsdiskarna sedan igår. ”Och just därför att den är påvens skattekista har Vatikanbanken så mycket större ansvar att uppvisa transparens.”

Vatikanen, Andrea Tornielli

Vatican Insider/La Stampa 2013-04-25

https://www.dagen.se/nyheter/nya-vindar-blaser-i-vatikanen/

Läs även Klaus Misgelds text Slutenhet en fara för kyrkanSignum opinion 2012-08-15

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Allt är nödvändigt, kontor är nödvändiga, men bara i viss utsträckning”, sade påven i predikan vid sin dagliga mässa i gästhuset S:ta Martha. I sitt yttrande gjorde han en tydlig hänsyftning på Vatikanbanken (Istituto per le Opere di Religione, IOR), som har en vinglig historia och ofta har stått i centrum för motsättningar, skandaler och rättsliga undersökningar. Hans ord tyder på att Vatikanbanken, tillsammans med övriga organen i Vatikanens kuria, under de närmaste månaderna kommer att genomgå översyn och omdaning. IOR kommer emellertid inte att stängas.

Franciskus ord var inriktade på kyrkans djupaste väsen, som aldrig får ta formen av ett ”affärsföretag” som ”sluter avtal i syfte att få flera delägare”. Inte heller får den mäta hur framgångsrik verksamheten är i termer av organisatoriska förhållanden. ”Den väg Jesus Kristus valde för sin kyrka är en annorlunda väg: han valde en svår väg, Korsets väg, förföljelsens väg”. Kyrkan har sin utgångspunkt ”i Faderns hjärta”.

”Vi, kyrkans män och kvinnor, står mitt uppe i en kärlekens relation: var och en av oss är en länk i denna kedja. Om vi inte förstått detta, har vi inte fattat vad kyrkans väsen är”, sade Franciskus. Han talade om de risker kyrkan löper om den alltför mycket fokuserar på organisationen och blir ”en aning byråkratisk”. Om så sker ”förlorar hon sin nyckelroll och riskerar att förvandlas till en icke-statlig organisation, en ’NGO’. Men kyrkan är ingen NGO. Den är en kärleksrelation.”

Påven gjorde en konstpaus, såg ut över församlingen, i vilken det satt en grupp anställda i Vatikanbanken och tillade: ”Men det finns vissa i Vatikanbanken…förlåt mig…jag menar, vissa saker är nödvändiga fram till en viss gräns, som hjälpmedel i denna kärlekshistoria. Men när organisationen intar främsta platsen, faller kärleken och den stackars kyrkan förvandlas till en NGO. Detta är inte vägen framåt.”

När man närmare granskar dessa ord, som påven Franciskus spontant uttalade på stående fot och som troget återgivits av Vatikanradion, inser man att de inte uttrycker någon avsikt från hans sida att stänga Vatikanbanken, utan snarare att göra dess verksamhet mera transparent. Enligt auktoritativa källor är detta den teori som för närvarande studeras.

Kardinal Oscar Rodríguez Maradiaga från Honduras, som är ordförande för den grupp av åtta kardinaler som den 13 april utnämndes till rådgivare i ärenden rörande kyrkans styrelse och för att studera den välbehövliga reformeringen av den romerska kurian, uttryckte saken så här: ”Vi kommer att ta ställning till ett antal frågor tillsammans med påven och en av dem gäller definitivt Vatikanbanken”.

I ett uttalande nyligen uteslöt inte en talesperson för ärkestiftet Buenos Aires, Federico Wals, möjligheten att Vatikanbanken skulle stängas. Men La Stampa, en av Italiens största dagstidningar, har till dags dato erfarit att påven och hans närmaste medarbetare inte tagit detta under övervägande. När påven var ärkebiskop i Buenos Aires blev han – liksom många andra biskopar – medveten om en sida av IOR som vanligtvis inte ger upphov till stora rubriker. När finanskrisen slog till fick han hjälp att rädda stiftets finanser. Han reformerade dem, införde minutiösa räkenskaper, kontrollerade utgifterna och införde stram sparsamhet med resurserna.

Det är denna inriktning en reform av Vatikanbanken bör ta, liksom genomgången och uppstramningen av de kuriala organens verksamhet. Syftet är – vilken kom till uttryck under de förberedande generalkongregationerna före konklaven – att avlägsna alla tvetydigheter rörande IOR:s räkenskaper, transparensen i dess transaktioner och bringa klarhet i såväl dess syften som de privilegier dess anställda och medarbetare åtnjuter.

”Det går mörka rykten om IOR” skriver Aldo Maria Valli, korrespondent i Vatikanen för den italienska nyhetsbyrån Tg 1, i sin nya bok Il forziere dei Papi. Storia, volti e misteri dello IOR (Påvens skattekista. Historia, gestalter och hemligheter i Vatikanbanken), som utgivits av förlaget Ancora och ligger på bokhandelsdiskarna sedan igår. ”Och just därför att den är påvens skattekista har Vatikanbanken så mycket större ansvar att uppvisa transparens.”

Vatikanen, Andrea Tornielli

Vatican Insider/La Stampa 2013-04-25

https://www.dagen.se/nyheter/nya-vindar-blaser-i-vatikanen/

Läs även Klaus Misgelds text Slutenhet en fara för kyrkanSignum opinion 2012-08-15