Påven Franciskus: ”Migranterna ropar till oss. Svaret är barmhärtighet”

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Migranter och flyktingar ropar till oss. Evangeliets svar är barmhärtighet”. Påven Franciskus har valt detta tema för World Migrant and Refugee Day, som skall firas den 16 januari 2016 under jubelåret. Det påvliga rådet för pastoral vård för migranter och flyktingar kompletterade uttalandet med ett förtydligande att ”den uppmärksamhet som riktas mot migranter och deras situation skall inte begränsas till denna enda dag”.

”Detta tema, som påven valt för denna händelse kommer följdriktigt att inordnas inom ramen för ”Barmhärtighetens år”, som utlystes genom bullan Misericordiae vultus den 11 april 2015.” Det kommer, enligt kardinal Antonio Maria Vegliò, ordförande i ovan nämnda råd, att löpa från den 8 december 2015 till den 30 november 2016. Vatikanen gjorde detta uttalande idag med anledning av stridigheter nyligen mellan italienska politiska kretsar och den italienska katolska biskopskonferensen om invandringsfrågor.

Genom rubriken vill Vatikanen framhäva två aspekter. Första halvan av dokumentet ”Migranter och flyktingar ropar till oss” syftar till att skapa medvetande om den dramatiska situation som möter män och kvinnor som tvingas lämna sina hemländer. Tragedierna med migranter som omkommer till sjöss, får inte glömmas bort. Inför hotet att så sker framställer den Helige fadern migranternas och flyktingarnas situation som ett rop till oss. Därför står följande att läsa i bullan Misericordiae vultus: ”Låt oss inte sjunka ned i pinsam likgiltighet eller enformig rutin som hindrar oss att se det som är nytt. Låt oss avvisa destruktiv cynism. Låt oss öppna våra ögon och se misären i världen, såren hos våra bröder och systrar, berövade sin värdighet och låt oss vidgå att vi är tvungna att höra deras rop på hjälp! Må vi sträcka ut händerna mot dem, stödja dem, så att de kan känna värmen i vår närvaro, vår vänskap och broderlighet. Må deras rop även bli vårt så att vi tillsammans kan bryta ned de likgiltighetens barriärer, som alltför ofta råder och döljer vårt hyckleri och vår egoism!”

Andra halvan av dokumentet har titeln ”Evangeliets svar är barmhärtighet” och syftar till att lyfta fram förbindelsen mellan migrationen som fenomen och världens svar, särskilt då kyrkans. I det här sammanhanget vill den Helige fadern uppmana de kristna att tänka på fysiska och andliga utslag av barmhärtighet under jubelåret och det inkluderar att välkomna främlingar. Eftersom Kristus själv är närvarande bland de ”minsta” och att vi, vid tidens slut, kommer att bli bedömda efter hur kärleksfullt vårt handlande varit, gäller evangelisten Matteus ord ”eftersom kyrkan är Jesu lärjunge är hon alltid kallad att kämpa för frihet för dem som är bundna av nya former av slaveri i det moderna samhället”. Relationen mellan rättvisa och barmhärtighet, två dimensioner av en verklighet måste fördjupas, enligt ett citat från bullan.

I enlighet med påvens önskan skall alla lokalkyrkor vara direkt engagerade i detta heliga år och det påvliga rådet för pastoral vård för migranter och flyktingar har därför utfärdat en serie påpekanden om att jubelåret skall firas på såväl nationell som stiftsnivå i den miljö där man kommer i närkontakt med migranter och flyktingar. […]

Heliga stolens presstjänst har uppmärksammat att World Migrant and Refugee Day infördes enligt ett rundbrev till de italienska biskoparna av den dåvarande konsistorialkongregationen den 6 december 1914. För första gången bad man om införandet av en sådan årlig minnesdag och för främjandet av en insamling till förmån för pastorala insatser för italienska migranter och för missioner att verka bland dem. Detta ledde till att den första World Migrant and Refugee Day firades den 21 februari 1915.

Iacopo Scaramuzzi, Vatican Insider/La Stampa 2015-08-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Migranter och flyktingar ropar till oss. Evangeliets svar är barmhärtighet”. Påven Franciskus har valt detta tema för World Migrant and Refugee Day, som skall firas den 16 januari 2016 under jubelåret. Det påvliga rådet för pastoral vård för migranter och flyktingar kompletterade uttalandet med ett förtydligande att ”den uppmärksamhet som riktas mot migranter och deras situation skall inte begränsas till denna enda dag”.

”Detta tema, som påven valt för denna händelse kommer följdriktigt att inordnas inom ramen för ”Barmhärtighetens år”, som utlystes genom bullan Misericordiae vultus den 11 april 2015.” Det kommer, enligt kardinal Antonio Maria Vegliò, ordförande i ovan nämnda råd, att löpa från den 8 december 2015 till den 30 november 2016. Vatikanen gjorde detta uttalande idag med anledning av stridigheter nyligen mellan italienska politiska kretsar och den italienska katolska biskopskonferensen om invandringsfrågor.

Genom rubriken vill Vatikanen framhäva två aspekter. Första halvan av dokumentet ”Migranter och flyktingar ropar till oss” syftar till att skapa medvetande om den dramatiska situation som möter män och kvinnor som tvingas lämna sina hemländer. Tragedierna med migranter som omkommer till sjöss, får inte glömmas bort. Inför hotet att så sker framställer den Helige fadern migranternas och flyktingarnas situation som ett rop till oss. Därför står följande att läsa i bullan Misericordiae vultus: ”Låt oss inte sjunka ned i pinsam likgiltighet eller enformig rutin som hindrar oss att se det som är nytt. Låt oss avvisa destruktiv cynism. Låt oss öppna våra ögon och se misären i världen, såren hos våra bröder och systrar, berövade sin värdighet och låt oss vidgå att vi är tvungna att höra deras rop på hjälp! Må vi sträcka ut händerna mot dem, stödja dem, så att de kan känna värmen i vår närvaro, vår vänskap och broderlighet. Må deras rop även bli vårt så att vi tillsammans kan bryta ned de likgiltighetens barriärer, som alltför ofta råder och döljer vårt hyckleri och vår egoism!”

Andra halvan av dokumentet har titeln ”Evangeliets svar är barmhärtighet” och syftar till att lyfta fram förbindelsen mellan migrationen som fenomen och världens svar, särskilt då kyrkans. I det här sammanhanget vill den Helige fadern uppmana de kristna att tänka på fysiska och andliga utslag av barmhärtighet under jubelåret och det inkluderar att välkomna främlingar. Eftersom Kristus själv är närvarande bland de ”minsta” och att vi, vid tidens slut, kommer att bli bedömda efter hur kärleksfullt vårt handlande varit, gäller evangelisten Matteus ord ”eftersom kyrkan är Jesu lärjunge är hon alltid kallad att kämpa för frihet för dem som är bundna av nya former av slaveri i det moderna samhället”. Relationen mellan rättvisa och barmhärtighet, två dimensioner av en verklighet måste fördjupas, enligt ett citat från bullan.

I enlighet med påvens önskan skall alla lokalkyrkor vara direkt engagerade i detta heliga år och det påvliga rådet för pastoral vård för migranter och flyktingar har därför utfärdat en serie påpekanden om att jubelåret skall firas på såväl nationell som stiftsnivå i den miljö där man kommer i närkontakt med migranter och flyktingar. […]

Heliga stolens presstjänst har uppmärksammat att World Migrant and Refugee Day infördes enligt ett rundbrev till de italienska biskoparna av den dåvarande konsistorialkongregationen den 6 december 1914. För första gången bad man om införandet av en sådan årlig minnesdag och för främjandet av en insamling till förmån för pastorala insatser för italienska migranter och för missioner att verka bland dem. Detta ledde till att den första World Migrant and Refugee Day firades den 21 februari 1915.

Iacopo Scaramuzzi, Vatican Insider/La Stampa 2015-08-20