Påven Franciskus önskar diskretion i reformarbetet

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Beträffande Vatikanbankens framtid och reformerna av kurian har påven ålagt prelater och kardinaler tystnad. Det är han och ingen annan som kommer att bestämma hur och när något kommer att ske. Påvens tillrättavisning blev känd genom en intervju med den tillförordnade chefen för Statssekretariatet.

Något ”avskaffande” eller någon ”indragning” av IOR (Istituto di Opere Religioso, det vill säga Vatikanbanken) är således inte att vänta. Och påvens rådgivare – de som utnämnts av honom, de som har posten å ämbetets vägnar och de som hävdar att de fått den på eget initiativ – har blivit ombedda att utöva ”högsta diskretion, tystnad och bön”.

Det är ett tvåfaldigt budskap påven Franciskus ville ge, såväl ad intra, alltså till de kardinaler som är aningen lösmynta, och ad extra, det vill säga till såväl medierna som bankvärlden, kretsar som har stort intresse av Vatikanbankens öde och kanske även har ränteinkomster i den. Som finansinstitut har IOR mer än sex miljarder Euro i tillgångar.

Påven utdelade inte denna reprimand personligen, utan överlät åt den tillförordnande chefen för statssekretariatet, ärkebiskop – tillika diplomat och medlem av Focolarerörelsen – Angelo Becciu att hålla i skaftet. Detta skedde i form av en intervju som publicerades på förstasidan i L’Osservatore Romano den 1 maj och kompletterades med ytterligare kommentarer i Vatikanradion samma dag.

Becciu refererade gång på gång till samtal med påven för att underbygga sina yttranden (i egenskap av tillförordnad chef för Statssekretariatet har han hur som helst varje vecka en schemalagd audiens), varför det är tydligt att hans ord återspeglar påvens tankegångar. Efter att utnämningen av gruppen av de åtta kardinalerna offentliggjordes den 13 april har det förekommit olika tolkningar på journalistnivå rörande dessa ”rådgivare” som skall assistera påven i hans ledning av kyrkan. Becciu kritiserade dem som skrivit och talat om den kommande reformen av kurian med ord som ”moderatorer”, ”finansiella superministerier” och ”revolution”. Han kände sig förpliktad att, ”efter att ha talat med den Helige fadern”, understryka att det är alldeles för tidigt att framföra några hypoteser om kurians framtida utseende.

Uppmaningen ad intra till större diskretion och förtrolighet har inte följts av alla. Kardinal João Braz de Aviz, prefekt i kongregationen för ordnarna tog den 5 maj offentligen avstånd från de åtgärder som Troskongregationen vidtagit mot de ”liberala” amerikanska ledamöterna i Leadership Conference Women Religious. Han bröt därmed mot den tystnadsplikt påven ålagt honom vid utnämningen av sekreteraren till franciskanordens generalmästare, José Rodríguez Carballo.

Beträffande spekulationerna kring ”undertryckandet” eller ”reformen” av Vatikanbanken var Becciu tydlig: ”påven var förvånad över att man tillvitade honom yttranden han aldrig fällt och som förvränger hans tankegångar”.

Traditionalistiska grupper har hävdat att rådgivargruppen innebär ett åsidosättande av påvens primat och från det ”progressiva” hållet har det sagts att begreppet ”rådgivare” är alldeles för odefinierat. Beträffande påståendet från den förra gruppen genmälde Becciu att rådgivarna endast är konsultativa, inte exekutiva och att när de progressiva påstår att en styrelse utan exekutiv rätt är meningslös, tillämpar de kriterier som om det rörde sig om en bolagsstyrelse.

Påven verkar inte ha bråttom med att göra nya kuriala utnämningar. Nuvarande befattningshavare får fortsätta vara ”tillförordnade” tills han ger nya direktiv.

Chiesa, Sandro Magister / Red.  2013-05-07

Hela artikeln in extenso: https://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350512?eng=y

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Beträffande Vatikanbankens framtid och reformerna av kurian har påven ålagt prelater och kardinaler tystnad. Det är han och ingen annan som kommer att bestämma hur och när något kommer att ske. Påvens tillrättavisning blev känd genom en intervju med den tillförordnade chefen för Statssekretariatet.

Något ”avskaffande” eller någon ”indragning” av IOR (Istituto di Opere Religioso, det vill säga Vatikanbanken) är således inte att vänta. Och påvens rådgivare – de som utnämnts av honom, de som har posten å ämbetets vägnar och de som hävdar att de fått den på eget initiativ – har blivit ombedda att utöva ”högsta diskretion, tystnad och bön”.

Det är ett tvåfaldigt budskap påven Franciskus ville ge, såväl ad intra, alltså till de kardinaler som är aningen lösmynta, och ad extra, det vill säga till såväl medierna som bankvärlden, kretsar som har stort intresse av Vatikanbankens öde och kanske även har ränteinkomster i den. Som finansinstitut har IOR mer än sex miljarder Euro i tillgångar.

Påven utdelade inte denna reprimand personligen, utan överlät åt den tillförordnande chefen för statssekretariatet, ärkebiskop – tillika diplomat och medlem av Focolarerörelsen – Angelo Becciu att hålla i skaftet. Detta skedde i form av en intervju som publicerades på förstasidan i L’Osservatore Romano den 1 maj och kompletterades med ytterligare kommentarer i Vatikanradion samma dag.

Becciu refererade gång på gång till samtal med påven för att underbygga sina yttranden (i egenskap av tillförordnad chef för Statssekretariatet har han hur som helst varje vecka en schemalagd audiens), varför det är tydligt att hans ord återspeglar påvens tankegångar. Efter att utnämningen av gruppen av de åtta kardinalerna offentliggjordes den 13 april har det förekommit olika tolkningar på journalistnivå rörande dessa ”rådgivare” som skall assistera påven i hans ledning av kyrkan. Becciu kritiserade dem som skrivit och talat om den kommande reformen av kurian med ord som ”moderatorer”, ”finansiella superministerier” och ”revolution”. Han kände sig förpliktad att, ”efter att ha talat med den Helige fadern”, understryka att det är alldeles för tidigt att framföra några hypoteser om kurians framtida utseende.

Uppmaningen ad intra till större diskretion och förtrolighet har inte följts av alla. Kardinal João Braz de Aviz, prefekt i kongregationen för ordnarna tog den 5 maj offentligen avstånd från de åtgärder som Troskongregationen vidtagit mot de ”liberala” amerikanska ledamöterna i Leadership Conference Women Religious. Han bröt därmed mot den tystnadsplikt påven ålagt honom vid utnämningen av sekreteraren till franciskanordens generalmästare, José Rodríguez Carballo.

Beträffande spekulationerna kring ”undertryckandet” eller ”reformen” av Vatikanbanken var Becciu tydlig: ”påven var förvånad över att man tillvitade honom yttranden han aldrig fällt och som förvränger hans tankegångar”.

Traditionalistiska grupper har hävdat att rådgivargruppen innebär ett åsidosättande av påvens primat och från det ”progressiva” hållet har det sagts att begreppet ”rådgivare” är alldeles för odefinierat. Beträffande påståendet från den förra gruppen genmälde Becciu att rådgivarna endast är konsultativa, inte exekutiva och att när de progressiva påstår att en styrelse utan exekutiv rätt är meningslös, tillämpar de kriterier som om det rörde sig om en bolagsstyrelse.

Påven verkar inte ha bråttom med att göra nya kuriala utnämningar. Nuvarande befattningshavare får fortsätta vara ”tillförordnade” tills han ger nya direktiv.

Chiesa, Sandro Magister / Red.  2013-05-07

Hela artikeln in extenso: https://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350512?eng=y