Påven Franciskus öppnade synoden med mässa i Peterskyrkan

I inledningen till den extraordinarie biskopssynoden om äktenskap och familj varnade påven deltagarna för att förlora sig i meningslösa debatter. ”Sådana här församlingar är inte till för att diskutera originella idéer eller för att se vem som är intelligentast”, sade han vid en gudstjänst i Peterskyrkan som inledde synoden. Det handlar om ”att ha omsorg om familjen och vara medarbetare i Guds kärleksplan för sitt folk”. Familjen är ”från början en väsentlig del av denna kärleksplan”, sade han. Samtidigt gjorde påven det tydligt att kyrkans lära inte får vara det allenarådande kriteriet. Anden skänker oss en vishet ”som går utöver läran för att arbeta i en storsinnad och ödmjuk kreativitet”.

I sin predikan hänvisade påven till Jesu ord där han vänder sig mot de skriftlärda, ”usla herdar” som av girighet efter makt och pengar ”binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar men inte rör ett finger för att rätta till dem” (Matt 23:4). I sin utläggning av dagens evangelium om arbetarna i vingården uppmanade påven alla att förbli enade med Kristus för att gemensamt ”förverkliga Guds dröm att skapa ett heligt folk som tillhör honom och frambringar Gudsrikets frukter”. Guds dröm kolliderar dock ständigt med hyckleriet hos några av hans tjänare, sade han. Gud har anförtrott biskoparna med uppgiften att ”med frihet, kreativitet och flit vårda hans vingård”. Påven varnade för frestelse ”att för egen del riva till oss denna vingård”.

Biskoparna kan göra Guds plan om intet om de inte låter sig ledas av den helige Ande. Biskoparnas hjärtan och tankar måste stå i gemenskap med Jesus Kristus genom ”Guds frid, som övergår allt förstånd”.

Intill den 19 oktober rådslår omkring 250 biskopar och lekmannaexperter från hela världen i Vatikanen kring frågan hur den katolska kyrkan skall reagera på klyftan mellan många katolikers livsvillkor och kyrkans officiella morallära. Det rör sig om sammanförda familjer, frånskilda och omgifta, samlevande av samma kön, ogifta par, och sexualmoralen. Man skall också rådslå om ett bättre understöd för familjer som har erfarenhet av migration och våld. Synodens officiella titel är ”Familjens pastorala utmaningar i evangelisationens kontext”.

Kathpress 2014-10-05

Dokumentet ”Familjens pastorala utmaningar i evangelisationens kontext” finns på engelska via denna länk här

Läs också artikel av Clas Svahn i Dagens Nyheter via denna länk här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I inledningen till den extraordinarie biskopssynoden om äktenskap och familj varnade påven deltagarna för att förlora sig i meningslösa debatter. ”Sådana här församlingar är inte till för att diskutera originella idéer eller för att se vem som är intelligentast”, sade han vid en gudstjänst i Peterskyrkan som inledde synoden. Det handlar om ”att ha omsorg om familjen och vara medarbetare i Guds kärleksplan för sitt folk”. Familjen är ”från början en väsentlig del av denna kärleksplan”, sade han. Samtidigt gjorde påven det tydligt att kyrkans lära inte får vara det allenarådande kriteriet. Anden skänker oss en vishet ”som går utöver läran för att arbeta i en storsinnad och ödmjuk kreativitet”.

I sin predikan hänvisade påven till Jesu ord där han vänder sig mot de skriftlärda, ”usla herdar” som av girighet efter makt och pengar ”binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar men inte rör ett finger för att rätta till dem” (Matt 23:4). I sin utläggning av dagens evangelium om arbetarna i vingården uppmanade påven alla att förbli enade med Kristus för att gemensamt ”förverkliga Guds dröm att skapa ett heligt folk som tillhör honom och frambringar Gudsrikets frukter”. Guds dröm kolliderar dock ständigt med hyckleriet hos några av hans tjänare, sade han. Gud har anförtrott biskoparna med uppgiften att ”med frihet, kreativitet och flit vårda hans vingård”. Påven varnade för frestelse ”att för egen del riva till oss denna vingård”.

Biskoparna kan göra Guds plan om intet om de inte låter sig ledas av den helige Ande. Biskoparnas hjärtan och tankar måste stå i gemenskap med Jesus Kristus genom ”Guds frid, som övergår allt förstånd”.

Intill den 19 oktober rådslår omkring 250 biskopar och lekmannaexperter från hela världen i Vatikanen kring frågan hur den katolska kyrkan skall reagera på klyftan mellan många katolikers livsvillkor och kyrkans officiella morallära. Det rör sig om sammanförda familjer, frånskilda och omgifta, samlevande av samma kön, ogifta par, och sexualmoralen. Man skall också rådslå om ett bättre understöd för familjer som har erfarenhet av migration och våld. Synodens officiella titel är ”Familjens pastorala utmaningar i evangelisationens kontext”.

Kathpress 2014-10-05

Dokumentet ”Familjens pastorala utmaningar i evangelisationens kontext” finns på engelska via denna länk här

Läs också artikel av Clas Svahn i Dagens Nyheter via denna länk här