Påven Franciskus uppmanar till kristen-muslimsk dialog

När den tredje och sista dagen i hans resa i Mellanöstern började, uppmanade påven Franciskus på tempelberget i Jerusalem till en dialog mellan kristna och muslimer. ”Högakta och älska varandra som bröder och systrar”, sade han tidigt på måndagen när han träffade stormuftin av Jerusalem, Muhammed Ahmad Hussein. Kristna och muslimer måste lära sig att förstå den andres lidande. Vidare fördömde han varje form av religiöst motiverat våld: ”Ingen får bruka Guds namn för att rättfärdiga våld”. Han uppmanade till gemensam insats för rättfärdighet och fred.

I sitt tal vid mötet, där också ordförande i det översta muslimska rådet, Ikrima Sabri, deltog, påminde Franciskus om de gemensamma rötterna för muslimer, kristna och judar. Alla tre religionerna vördar den bibliske Abraham som ”trons fader” och stora förebild ”om än på olika sätt”, enligt påven.

I början av besöket besökte Franciskus klippdomen. Den muslimska helgedomen reser sig på den plats där enligt traditionen Abrahams offer ägde rum. Fram till förstöringen genom romarna år 70 fanns det judiska templet här. Under korsfarartiden fungerade klippdomen ibland som kyrka. När han gick in tog påven Franciskus enligt muslimsk sed av sig skorna.

Som avslutning begav sig Franciskus till den judiska klagomuren för att be där. De heliga platserna i närheten är den religiösa brännpunkten i konflikten mellan israeler och palestinafolket.

Den tredje och sista dagen av Franciskus besök i Heliga landet står i tecknet av dialogen med muslimer och judar. I fortsättningen av dagen kommer påven att lägga ned en krans vid graven för initiativtagaren till den moderna staten Israel, Theodor Herzl (1860–1904) och i Jad Vashem tänka på offren för förintelsen. Dessutom är samtal med president Shimon Peres och regeringschef Benjamin Netanjahu planerade.

Kathpress 2014-05-26