Påven publicerar en ny encyklika på fredag

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nu på fredag kommer en ny påvlig encyklika, den första som påven Franciskus ger ut. Encyklikan har temat ”tro”, den heter ”Lumen fidei” (Trons ljus) och den är faktiskt skriven av två påvar. Det beror på att den förre påven, Benedictus XVI, som abdikerade i februari i år, höll på att skriva på en encyklika om tron, men inte hann bli färdig med den innan han avgick. Den nye påven bestämde sig för att ta upp tråden från sin föregångare och har nu fullbordat texten. Det blir som ”en konsert för fyra händer”, som påven Franciskus uttryckt saken.

Den nya encyklikan presenteras vid en presskonferens i Rom nu på fredag den 5 juli av kardinal Marc Ouellet (prefekt för Biskopskongregationen), ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller (prefekt för Troskongregationen) och ärkebiskop Rino Fisichella (prefekt för Rådet för nyevangelisering).

Bakgrunden till den nya encyklikan är trons år, som firas i katolska kyrkan fram till den 24 november, till minne av öppnandet av Andra Vatikankonciliet år 1962.

Den nuvarande påven håller redan på att skriva en andra encyklika som ska heta ”Beati pauperi” (Saliga de fattiga). Det är ännu inte klart när den kommer att publiceras.

Red. 2013-07-02

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Nu på fredag kommer en ny påvlig encyklika, den första som påven Franciskus ger ut. Encyklikan har temat ”tro”, den heter ”Lumen fidei” (Trons ljus) och den är faktiskt skriven av två påvar. Det beror på att den förre påven, Benedictus XVI, som abdikerade i februari i år, höll på att skriva på en encyklika om tron, men inte hann bli färdig med den innan han avgick. Den nye påven bestämde sig för att ta upp tråden från sin föregångare och har nu fullbordat texten. Det blir som ”en konsert för fyra händer”, som påven Franciskus uttryckt saken.

Den nya encyklikan presenteras vid en presskonferens i Rom nu på fredag den 5 juli av kardinal Marc Ouellet (prefekt för Biskopskongregationen), ärkebiskop Gerhard Ludwig Müller (prefekt för Troskongregationen) och ärkebiskop Rino Fisichella (prefekt för Rådet för nyevangelisering).

Bakgrunden till den nya encyklikan är trons år, som firas i katolska kyrkan fram till den 24 november, till minne av öppnandet av Andra Vatikankonciliet år 1962.

Den nuvarande påven håller redan på att skriva en andra encyklika som ska heta ”Beati pauperi” (Saliga de fattiga). Det är ännu inte klart när den kommer att publiceras.

Red. 2013-07-02