Påven skriver om samtida martyrskap

“Förföljelser är inte någonting förgånget, för också idag erfar vi dem. Genom blodsutgjutelse, som är fallet med så många samtida martyrer, eller med de mer subtila metoderna lögner och förtal.”

Så skrev påven Franciskus i ett brev till kardinal Giovanni Angelo Becciu, prefekt för Kongregationen för helgonförklaringar, apropå saligförklaringen av nitton algeriska martyrer som sker 8 december.

”Andra gånger sker förföljelsen genom hån och spe, som karikerar tron och får oss att se löjliga ut”, skrev påven till kardinalen. Kardinal Becciu kommer att representera påven vid saligförklaringsceremonin.

I brevet skrev påven också att Kyrkan alltid haft en särskild vördnad för martyrerna, som vittnade om sin tro och sin kärlek till Jesus även när det kostade dem blod och liv. Han avslutade brevet med att säga att martyrerna förlåtit sina mördare, visat att de älskade det eviga livet och nu ”äger vad de älskade, och kommer att äga det än mer fulländat vid de dödas uppståndelse.”

Red. 2018-12-06

Källa: Vatican News

Se också nyhet på Signums hemsida: ”Martyrerna från Tibhirine saligförklaras 8 december