Påven tackar Dominikanorden för dess 800-åriga verksamhet

Framework_medieval_of_Saint_Dominic_in_Santa_Sabina_(Rome)”Stort tack för allt vad ni dominikaner gjort i och för kyrkan”, sade påven vid söndagens traditionella Angelusbön på Petersplatsen. Han tillönskade orden Guds välsignelse i samband med dess 800-årsjubileum.

På lördagen firade Dominikanorden detta jubileum med en gudstjänst i den romerska basilikan S:ta Sabina och inledde därmed ett världsomspännande festår, som skall pågå till och med den 21 januari 2017, då en avslutningsmässa skall firas i Lateranbasilikan i Rom. Som utgångsdatum för firandet har man inte valt ordens egentliga grundande i sydfranska Toulouse i april 1215, utan den påvliga bekräftelsen av ordensregeln som gavs av påven Honorius III i december 1216.

Dominikanorden tillhör de viktigaste av alla kyrkans ordensgemenskaper. Den har uppkallats efter sin grundare, den helige Dominikus av Caleruega (1170–1221) i Spanien. Ordensförkortningen OP står för Ordo Praedicatorum, ”predikarorden”, som anger dess grunduppdrag från 1200-talet: att i evangelisk fattigdom förkunna den kristna läran mot den tidens irrläror.

I maj 2016 kommer ordens Parisprovins att i Lund fira 800-årsminnet av ordens etablering i Lund [övers. anm.].

Kathpress 2015-11-08

Dominkanordens internationella hemsida finns här

Dominikansystrarna i Rögle kloster

Dominikanbröderna i Sankta Maria Magdalenas konvent, Lund

Dominikansystrarna i Stockholm