Påven uppmanar till rättigheter och ökad värdighet för ursprungsbefolkningar

”Kyrkan anser att inte någon berättigad mänsklig strävan är främmande och kyrkan tar till sig urbefolkningens längtan och strävan, urbefolkningar som alltför ofta blir marginaliserade, missförstådda och offer för olika former av våld”, skriver påven Benedictus XVI i ett brev till ärkebiskopen Rubén Salazare Gómez i Bogota, med anledning av högtidlighållandet av hundraårsdagen av encyklikan Lacrimabili Statu Indorum av St Pius X.

Encyklikan, skriver påven, betonade behovet av att ägna större omsorg för att evangelisera urbefolkningar och det ständiga främjandet av deras värdighet och framsteg”. Denna uppmaning, som påven gör till sin egen, nylanseras med utmaningen att ”med djup kärlek till alla och i harmoni med kyrkans sociallära”, lyssna ”utan fördomar till rösterna från dessa bröder och systrar till oss, för att uppmuntra verklig kunskap om deras historia och deras sätt att leva, samt att stärka deras deltagande i samhället och i kyrkan”.

Slutligen åberopar påven ”den Allsmäktige, så att, i första hand, den heliga karaktären av deras liv kan skyddas. Må deras liv inte bli begränsat av någon anledning, eftersom Gud inte vill se döden för någon och beordrar oss att älska varandra som bröder och systrar.  Må deras mark beskyddas. Må ingen, av någon anledning, utnyttja eller manipulera dessa folk och må dessa människor inte låta sig tvingas av ideologier som är ute efter dem i onda syften”.

L’Osservatore Romano 2012-09-20