Påven uppmanar unga i Taizémöte till gästfrihet

Den ekumeniska kommuniteten i Taizé håller över nyår för 41:a gången europeiskt ungdomsmöte, denna gång i Madrid. Mötet kommer att samla cirka 15 000 deltagare. Temat är ”Låt oss inte glömma gästfriheten” i mötet som äger rum 28 december till 1 januari.

I sitt budskap till deltagarna påminner påven Franciskus om vikten av att behålla längtan efter möten och vänskap. ”Sanna kristna är”, enligt påven, öppna för att broderlig dela med sig i mötet med andra. Som i Taizé kan man berikas av mötet med andra, inspireras av olikheter, och bygga broar mellan människor och grupper.

Påven ber om den helige Andes ledning när unga av olika kristna riktningar möte. Han framhåller Maria som en förebild i djärv nästankärlek.

Flera andra kyrkliga och politiska ledare har sänt budskap till Taizémötet i Madrid, däribland generalsekreteraren för Kyrkornas Världsråd och generalsekreteraren för Förenta Nationerna.

Red. 2018-12-27

Källa: Vatican News