Påvens budskap inför Världsdagen för de fattiga

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus är bekymrad över de fattigas lidanden och uppmanar till oavbruten solidaritet, särskilt med tanke på kriget i Ukraina. ”Hur många fattiga människor blir inte följden av krigets vansinne! Vart vi än vänder blicken, ser vi hur våldet drabbar de försvarslösa och svagaste”, skriver Franciskus i det budskap som Vatikanen offentliggjorde på tisdagen, inför detta års kyrkliga ”Världsdagen för de fattiga” i november.

Kriget i Ukraina kan alltså räknas in bland de åtskilliga regionala krig som under de senaste åren har fört med sig död och förstörelse. ”Här är bilden dock mera komplex, då en ˈsupermaktˈ griper in direkt och vill få sin vilja igenom, helt emot principerna om folkens rätt till självbestämmande”, fortsätter Franciskus. Än en gång överröstar några enstaka mäktiga personers ensidiga utpressning rösterna från mänskligheten som ropar på fred. Miljontals kvinnor, barn och äldre har tvingats att utsättas för faran med bomber, bara för att sätta sig i säkerhet och som flyktingar söka sin tillflykt till grannländer.

Han tänker nu på den beredvillighet som under de senaste åren har förmått hela länder att öppna sina gränser för att ta emot flyktingar från krigen i Mellanöstern, Centralafrika och nu i Ukraina. ”Och ju längre konflikten pågår, desto värre blir dess konsekvenser”, skriver påven vidare. Därför får biståndet inte minska. ˮInför de fattiga hjälper det inte med stora ord, utan man kavlar upp ärmarna och genom personligt engagemang omsätter man tron i praktisk handling, som inte kan delegeras till andraˮ, menar Franciskus.

Därvid handlar det inte om någon ”välfärdsmentalitet gentemot de fattiga”. Det handlar om att verka för att ingen saknar det nödvändigaste. Om man möts och umgås med de fattiga, blir det möjligt att övervinna mycken rädsla och ogrundade farhågor och att komma fram till det som verkligt är viktigt i livet och som ingen kan ta bort: den sanna och villkorslösa kärleken.

Den katolska Världsdagen för de fattiga grundades år 2016 av påven Franciskus. Den iakttas varje år i november, alltid andra söndagen för advent. I år 2022 infaller denna söndag den 13 november. Dagen ska fästa uppmärksamheten på temat fattigdom som ”evangeliets hjärteangelägenhet” och bidra till att stärka tron i församlingarna.

Kathpress 2022-06-15

Detta är en nyhetstext.

Nedan finner man påvens budskap på engelska

Och på franska:

Och på italienska:

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus är bekymrad över de fattigas lidanden och uppmanar till oavbruten solidaritet, särskilt med tanke på kriget i Ukraina. ”Hur många fattiga människor blir inte följden av krigets vansinne! Vart vi än vänder blicken, ser vi hur våldet drabbar de försvarslösa och svagaste”, skriver Franciskus i det budskap som Vatikanen offentliggjorde på tisdagen, inför detta års kyrkliga ”Världsdagen för de fattiga” i november.

Kriget i Ukraina kan alltså räknas in bland de åtskilliga regionala krig som under de senaste åren har fört med sig död och förstörelse. ”Här är bilden dock mera komplex, då en ˈsupermaktˈ griper in direkt och vill få sin vilja igenom, helt emot principerna om folkens rätt till självbestämmande”, fortsätter Franciskus. Än en gång överröstar några enstaka mäktiga personers ensidiga utpressning rösterna från mänskligheten som ropar på fred. Miljontals kvinnor, barn och äldre har tvingats att utsättas för faran med bomber, bara för att sätta sig i säkerhet och som flyktingar söka sin tillflykt till grannländer.

Han tänker nu på den beredvillighet som under de senaste åren har förmått hela länder att öppna sina gränser för att ta emot flyktingar från krigen i Mellanöstern, Centralafrika och nu i Ukraina. ”Och ju längre konflikten pågår, desto värre blir dess konsekvenser”, skriver påven vidare. Därför får biståndet inte minska. ˮInför de fattiga hjälper det inte med stora ord, utan man kavlar upp ärmarna och genom personligt engagemang omsätter man tron i praktisk handling, som inte kan delegeras till andraˮ, menar Franciskus.

Därvid handlar det inte om någon ”välfärdsmentalitet gentemot de fattiga”. Det handlar om att verka för att ingen saknar det nödvändigaste. Om man möts och umgås med de fattiga, blir det möjligt att övervinna mycken rädsla och ogrundade farhågor och att komma fram till det som verkligt är viktigt i livet och som ingen kan ta bort: den sanna och villkorslösa kärleken.

Den katolska Världsdagen för de fattiga grundades år 2016 av påven Franciskus. Den iakttas varje år i november, alltid andra söndagen för advent. I år 2022 infaller denna söndag den 13 november. Dagen ska fästa uppmärksamheten på temat fattigdom som ”evangeliets hjärteangelägenhet” och bidra till att stärka tron i församlingarna.

Kathpress 2022-06-15

Detta är en nyhetstext.

Nedan finner man påvens budskap på engelska

Och på franska:

Och på italienska: