Påvens nästa encyklika om fattigdom och ekologi

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har bett en grupp experter att utarbeta en text om skyddet av miljön, en text som kommer att ta stor plats i påvens kommande encyklika, enligt en artikel av Andrés Beltramo Álvarez i Vatican Insider. Påvens nästa encyklika kommer att ta upp ämnet fattigdom, men även innehålla ett tydligt budskap om behovet av att bevara miljön.

Även om detta projekt befinner sig i sin linda och publikationen inte kommer att ske omedelbart, har påven redan format en grupp av specialister med ett konkret uppdrag: att utveckla ett ekologiskt budskap. Under de senaste dagarna har påven Franciskus informellt berättat om denna idé för tre olika personer. För det första för vännen Gustavo Vera, som är argentinsk parlamentsledamot och människorättsaktivist. Med honom åt påven lunch i Vatikanens residens, Casa de Santa Marta, söndagen den 3 november. Påven Franciskus har också berättat om idén för Costa Ricas president, Laura Chinchilla, och för den argentinske senatorn Pino Solanas.

Red. Signum 2013-11-13

Om enyklikan Lumen fidei som påven Franciskus och påven emeritus Benedictus XVI författade tillsammans, och som kom ut i juli månad tidigare i år, kan du läsa här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har bett en grupp experter att utarbeta en text om skyddet av miljön, en text som kommer att ta stor plats i påvens kommande encyklika, enligt en artikel av Andrés Beltramo Álvarez i Vatican Insider. Påvens nästa encyklika kommer att ta upp ämnet fattigdom, men även innehålla ett tydligt budskap om behovet av att bevara miljön.

Även om detta projekt befinner sig i sin linda och publikationen inte kommer att ske omedelbart, har påven redan format en grupp av specialister med ett konkret uppdrag: att utveckla ett ekologiskt budskap. Under de senaste dagarna har påven Franciskus informellt berättat om denna idé för tre olika personer. För det första för vännen Gustavo Vera, som är argentinsk parlamentsledamot och människorättsaktivist. Med honom åt påven lunch i Vatikanens residens, Casa de Santa Marta, söndagen den 3 november. Påven Franciskus har också berättat om idén för Costa Ricas president, Laura Chinchilla, och för den argentinske senatorn Pino Solanas.

Red. Signum 2013-11-13

Om enyklikan Lumen fidei som påven Franciskus och påven emeritus Benedictus XVI författade tillsammans, och som kom ut i juli månad tidigare i år, kan du läsa här