Påvens nya bok presenteras under tisdagen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den i massmedierna mycket uppmärksammade intervjuboken ”Light of the World” med påven Benedictus XVI, som presenteras vid en presskonferens i Rom under tisdagen, innehåller påvens svar på frågor om en rad kontroversiella ämnen. Bland annat uppger vanligen välinformerade källor att påven i boken säger att han inte skulle ha upphävt exkommunikationen av SSPX-biskopen Richard Williamson om han känt till dennes uttalanden om judarna och Förintelsen under andra världskriget.

En annan punkt i boken som redan väckt stor uppmärksamhet är ett uttalande om kondomer. Påvens presstalesman, Federico Lombardi, har i ett pressmeddelande igår, den 21 november, förklarat att påvens ställningstagande i boken ”definitivt inte kan definieras som någon revolutionär ändring” och att det inte innebär att påven skulle ändra kyrkans lära om sexualiteten som ett uttryck för ansvarsfull kärlek.

Lombardis uttalande fortsätter sedan så: ”Samtidigt reflekterar påven över de exceptionella fall då utövandet av sexualitet utgör ett verkligt hot mot en annan människas liv. Påven försvarar inte utövandet av sådana moraliskt förkastliga sexuella handlingar, men han hävdar att användandet av kondom i sådana fall, för att minska risken för infektion, kan vara ett första steg av ansvarstagande, ett steg mot en mer mänsklig sexualitet.” Och Lombardi fortsätter därefter: ”Många moralteologer stöder liknande uppfattningar (…), men det stämmer att vi inte har hört det med sådan tydlighet från påvens egen mun tidigare.”

Men vad säger då påven faktiskt om detta i sin bok? Detta är vad påven säger i sin nya bok i svensk översättning direkt från den tyska originaltexten, som följer därefter:

”Fixeringen vid bara kondomen innebär en banalisering av sexualiteten. Och det blir en farlig källa till att människorna inte längre betraktar sexualiteten som ett uttryck för kärlek, utan bara som ett slags medicin som de ger åt sig själva. Därför är kampen mot sexualitetens banalisering samtidigt en kamp för att sexualiteten ska ses som någonting positivt, så att den kan ha en positiv verkan för människans liv i dess helhet. Jag tycker att om en prostituerad använder kondom så kan detta vara ett första moraliskt steg, en form av ansvarstagande, som i sin tur kan bidra till att man blir medveten om att inte allting är tillåtet och att man inte kan göra allt man vill. Men det är inte det egentliga sättet att bota skadan. Den verkliga lösningen handlar om att sexualiteten förmänskligas.”

”Die bloße Fixierung auf das Kondom bedeutet eine Banalisierung der Sexualität, und die ist ja gerade die gefährliche Quelle dafür, dass die Menschen in der Sexualität nicht mehr den Ausdruck ihrer Liebe finden, sondern nur noch eine Art von Droge, die sie sich selbst verabreichen. Deshalb ist auch der Kampf gegen die Banalisierung der Sexualität ein Teil des Ringens darum, dass Sexualität positiv gewertet wird und ihre positive Wirkung im Ganzen des Menschseins entfalten kann. Ich würde sagen, wenn ein Prostituierter ein Kondom verwendet, kann das ein erster Akt zu einer Moralisierung sein, ein erstes Stück Verantwortung, um wieder ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass nicht alles gestattet ist und man nicht alles tun kann, was man will. Aber es ist nicht die eigentliche Art, dem Übel beizukommen. Diese muss wirklich in der Vermenschlichung der Sexualität liegen”.

Ulf Jonsson 2010-11-22 /  Källa: Sandro Magister

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den i massmedierna mycket uppmärksammade intervjuboken ”Light of the World” med påven Benedictus XVI, som presenteras vid en presskonferens i Rom under tisdagen, innehåller påvens svar på frågor om en rad kontroversiella ämnen. Bland annat uppger vanligen välinformerade källor att påven i boken säger att han inte skulle ha upphävt exkommunikationen av SSPX-biskopen Richard Williamson om han känt till dennes uttalanden om judarna och Förintelsen under andra världskriget.

En annan punkt i boken som redan väckt stor uppmärksamhet är ett uttalande om kondomer. Påvens presstalesman, Federico Lombardi, har i ett pressmeddelande igår, den 21 november, förklarat att påvens ställningstagande i boken ”definitivt inte kan definieras som någon revolutionär ändring” och att det inte innebär att påven skulle ändra kyrkans lära om sexualiteten som ett uttryck för ansvarsfull kärlek.

Lombardis uttalande fortsätter sedan så: ”Samtidigt reflekterar påven över de exceptionella fall då utövandet av sexualitet utgör ett verkligt hot mot en annan människas liv. Påven försvarar inte utövandet av sådana moraliskt förkastliga sexuella handlingar, men han hävdar att användandet av kondom i sådana fall, för att minska risken för infektion, kan vara ett första steg av ansvarstagande, ett steg mot en mer mänsklig sexualitet.” Och Lombardi fortsätter därefter: ”Många moralteologer stöder liknande uppfattningar (…), men det stämmer att vi inte har hört det med sådan tydlighet från påvens egen mun tidigare.”

Men vad säger då påven faktiskt om detta i sin bok? Detta är vad påven säger i sin nya bok i svensk översättning direkt från den tyska originaltexten, som följer därefter:

”Fixeringen vid bara kondomen innebär en banalisering av sexualiteten. Och det blir en farlig källa till att människorna inte längre betraktar sexualiteten som ett uttryck för kärlek, utan bara som ett slags medicin som de ger åt sig själva. Därför är kampen mot sexualitetens banalisering samtidigt en kamp för att sexualiteten ska ses som någonting positivt, så att den kan ha en positiv verkan för människans liv i dess helhet. Jag tycker att om en prostituerad använder kondom så kan detta vara ett första moraliskt steg, en form av ansvarstagande, som i sin tur kan bidra till att man blir medveten om att inte allting är tillåtet och att man inte kan göra allt man vill. Men det är inte det egentliga sättet att bota skadan. Den verkliga lösningen handlar om att sexualiteten förmänskligas.”

”Die bloße Fixierung auf das Kondom bedeutet eine Banalisierung der Sexualität, und die ist ja gerade die gefährliche Quelle dafür, dass die Menschen in der Sexualität nicht mehr den Ausdruck ihrer Liebe finden, sondern nur noch eine Art von Droge, die sie sich selbst verabreichen. Deshalb ist auch der Kampf gegen die Banalisierung der Sexualität ein Teil des Ringens darum, dass Sexualität positiv gewertet wird und ihre positive Wirkung im Ganzen des Menschseins entfalten kann. Ich würde sagen, wenn ein Prostituierter ein Kondom verwendet, kann das ein erster Akt zu einer Moralisierung sein, ein erstes Stück Verantwortung, um wieder ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass nicht alles gestattet ist und man nicht alles tun kann, was man will. Aber es ist nicht die eigentliche Art, dem Übel beizukommen. Diese muss wirklich in der Vermenschlichung der Sexualität liegen”.

Ulf Jonsson 2010-11-22 /  Källa: Sandro Magister