Påvligt upprop för deltagande i ungdomssynoden

Påven Franciskus uppmanade ungdomar från hela världen att delta i förberedelserna för den biskopssynod på temat ungdomar som ska äga rum i Vatikanen i oktober. ”Jag hyser en stark önskan att alla unga kunde bli aktiva deltagare i dessa förberedelser”, sade påven på söndagen i samband med den traditionella Angelusbönen. Påven hänvisade till möjligheten att via Internet bli delaktig i synodens förberedelseträff i mars. Bidragen på Internet från de olika språkgrupperna kommer att sammanföras med de inlägg som kommer från deltagarna i synoden.

Inför de församlade runt 20 000 åhörarna på Petersplatsen, i strömmande regn, på första söndagen i fastan, gick påven in på betydelsen av de fyrtio dagarna. ”Det är en tid för omvändelse och kamp mot det onda”, sade påven.

Han vände sig därvid särskilt till dem som sitter i fängelse: ”Kära bröder och systrar i fängelserna, jag vill inge mod hos var och en av er att ta fastetiden som ett tillfälle till försoning och förnyelse av era liv och uppleva vår Herres barmhärtiga blick”, sade han ordagrant.

Alla troende är kallade att bekämpa det onda genom bön och ”med Guds hjälp i vardagen besegra den”, sade påven vidare, ”och ständigt rikta ande och hjärta mot Gud”.

Kathpress 2018-02-18