Pedagogiskt om Matteuspassionen på digitalbach.com

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Så här års flödar svenska kyrkor över av musik. Ofta är det passionsmusik, och i synnerhet musik av J. S. Bach. Vad förkunnar det för dagens människor? En lyssnare av i dag hör förstås inte med samma öron som borgarna i Leipzig gjorde, när de gick till kyrkan för att förrätta sin andakt, lyssna på predikan och sjunga med i psalmerna. Som ansvarig för musiken i Leipzigs två största kyrkor hade Bach ett uppdrag som han tog på största allvar: att med sin musik lägga ytterligare en dimension till förkunnelsen av det kristna budskapet. Han fyllde sina kompositioner med starka känslor, dramatik och djup symbolisk laddning. Dåtidens lyssnare var förtrogna med symbolspråket. De hade läst sin Bibel och kunde sina psalmer. Dagens lyssnare kan behöva en introduktion, en guide in i Bachs samtida föreställningsvärld. Den i dagarna nyöppnade siten www.digitalbach.com/matthew vill erbjuda detta.

En av de drivande bakom projektet är Tim Smith, professor vid Northern Arizona University. Han skriver: ”… genom att återskapa föreställningen av Matteuspassionen som ett liturgiskt verk, vill jag ge dem som uppför den och som älskar den en liten knuff till att bli mer medvetna om att det är utifrån (den kristna) trons perspektiv som den över huvud taget kom till. Och omvänt – vår tids kristna vill jag ge en ny introduktion av Matteuspassionen; till dem som antingen inte vet något om den eller som genom den avkylande generaliseringen ”klassisk musik”, inte lockas av något intresse för den.”

På webbplatsen för Matteuspassionen finner man inte bara vackra interiörer från Leipzigs kyrkor, faksimil från en bibelutgåva som Bach använde, välvald kyrklig konst och möjlighet att välja en simultanöversättning till en mängd olika språk, utan också ett förnämligt framförande under Helmuth Rillings ledning. Men upphovsmännen bakom digitalbach drivs av något mer än bara viljan att förmedla ”finkultur”.

Tim Smith igen: ”Konstmusik med stort K är kanske inte allmängiltig för alla sorters lyssnare, i alla tider. Men svek, orättvisa, grymhet, trohet, kärlek, hopp, förlåtelse, försoning och frälsning är en del av vår mänskliga erfarenhet. Den insikten vill Matteuspassionen förmedla.”

Lagom till Bachs födelsedag (21 mars) har Oregon Bach Festival lanserat ett virtuellt framförande av Matteuspassionen som en ärebetygelse åt Helmuth Rilling för hans fyrtiofyra år som festivalens konstnärlige ledare. Webbplatsen nås via adressen https://digitalbach.com/matthew. För att se den behövs Adobe Flash.

Redan tidigare finns H-moll-mässan och Goldbergvariationerna presenterade på siten digitalbach.com med notbilder och analyser ur alla upptänkliga aspekter. Det nya med materialet kring Matteuspassionen är de djuplodande förklaringarna av symbolerna i musik och text, som dock inte kräver föregående expertkunskaper för att ta till sig.

Då man lyssnar till framförandet kan man på datorskärmen samtidigt läsa med i librettot, det vill säga den tonsatta texten. Den finns översatt till hela femton språk, glädjande nog även en välgjord översättning till svenska, utförd av Eva L. Hedlund, Hjo. Vilket språk som visas beror av vilket språk den lokala datorbrowsern använder.

Matteuspassionen utgör ett högvattenmärke i sjuttonhundratalets kyrkliga och liturgiska konst. Uruppförandet ägde rum i Leipzig på långfredagen år 1727, och uppfördes ytterligare tre gånger under Bachs livstid. Därefter föll verket i glömska och var nästan förlorat, men återupplivades då Felix Mendelssohn ledde ett epokgörande framförande i samma kyrka exakt ett hundra år senare. Sedan dess har Matteuspassionen sällan blivit hörd i sitt ursprungliga gudstjänstsammanhang, utan den har blivit en del av konserthusens standardrepertoar. Genom att använda faksimil ur Bachs egen bibel, den så kallade Calov-bibeln, och bilder från kyrkor i Leipzig som interaktiva hypertexter, vill webbplatsen förmedla något av den ursprungliga miljö där verket vuxit fram.

Under sina fyrtiofyra år som huvudlärare, dirigent och konstnärlig ledare för Oregon Bach Festival har Helmuth Rilling förmedlat sina djupa insikter om Bachs liturgiska musik, som ger offentligt uttryck för en specifik samhällsgemenskaps tro och religiösa hängivenhet. I detta framförande med Gächinger Kantorei och Bach-Collegium Stuttgart (med benäget tillstånd av of Hänssler Classic), leder han oss genom de sista tjugofyra timmarna i Jesu liv så som det berättas av evangelisten Matteus. Det är en inspirerande och gripande upplevelse, som har mycket att ge till var och en.

Solister är Michael Schade (Evangelist), Christiane Oelze, Ingeborg Danz, Matthias Goerne, och Thomas Quasthoff. Matteuspassionen är en del av projektet Digitalbach som är ett samarbete mellan Hinkle Charitable Foundation, Oregon Bach Festival, Hänssler Classic och Northern Arizona University.

AnnaMaria Hedin 2013-03-23

https://oregonbachfestival.com/digitalbach/matthew/

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Så här års flödar svenska kyrkor över av musik. Ofta är det passionsmusik, och i synnerhet musik av J. S. Bach. Vad förkunnar det för dagens människor? En lyssnare av i dag hör förstås inte med samma öron som borgarna i Leipzig gjorde, när de gick till kyrkan för att förrätta sin andakt, lyssna på predikan och sjunga med i psalmerna. Som ansvarig för musiken i Leipzigs två största kyrkor hade Bach ett uppdrag som han tog på största allvar: att med sin musik lägga ytterligare en dimension till förkunnelsen av det kristna budskapet. Han fyllde sina kompositioner med starka känslor, dramatik och djup symbolisk laddning. Dåtidens lyssnare var förtrogna med symbolspråket. De hade läst sin Bibel och kunde sina psalmer. Dagens lyssnare kan behöva en introduktion, en guide in i Bachs samtida föreställningsvärld. Den i dagarna nyöppnade siten www.digitalbach.com/matthew vill erbjuda detta.

En av de drivande bakom projektet är Tim Smith, professor vid Northern Arizona University. Han skriver: ”… genom att återskapa föreställningen av Matteuspassionen som ett liturgiskt verk, vill jag ge dem som uppför den och som älskar den en liten knuff till att bli mer medvetna om att det är utifrån (den kristna) trons perspektiv som den över huvud taget kom till. Och omvänt – vår tids kristna vill jag ge en ny introduktion av Matteuspassionen; till dem som antingen inte vet något om den eller som genom den avkylande generaliseringen ”klassisk musik”, inte lockas av något intresse för den.”

På webbplatsen för Matteuspassionen finner man inte bara vackra interiörer från Leipzigs kyrkor, faksimil från en bibelutgåva som Bach använde, välvald kyrklig konst och möjlighet att välja en simultanöversättning till en mängd olika språk, utan också ett förnämligt framförande under Helmuth Rillings ledning. Men upphovsmännen bakom digitalbach drivs av något mer än bara viljan att förmedla ”finkultur”.

Tim Smith igen: ”Konstmusik med stort K är kanske inte allmängiltig för alla sorters lyssnare, i alla tider. Men svek, orättvisa, grymhet, trohet, kärlek, hopp, förlåtelse, försoning och frälsning är en del av vår mänskliga erfarenhet. Den insikten vill Matteuspassionen förmedla.”

Lagom till Bachs födelsedag (21 mars) har Oregon Bach Festival lanserat ett virtuellt framförande av Matteuspassionen som en ärebetygelse åt Helmuth Rilling för hans fyrtiofyra år som festivalens konstnärlige ledare. Webbplatsen nås via adressen https://digitalbach.com/matthew. För att se den behövs Adobe Flash.

Redan tidigare finns H-moll-mässan och Goldbergvariationerna presenterade på siten digitalbach.com med notbilder och analyser ur alla upptänkliga aspekter. Det nya med materialet kring Matteuspassionen är de djuplodande förklaringarna av symbolerna i musik och text, som dock inte kräver föregående expertkunskaper för att ta till sig.

Då man lyssnar till framförandet kan man på datorskärmen samtidigt läsa med i librettot, det vill säga den tonsatta texten. Den finns översatt till hela femton språk, glädjande nog även en välgjord översättning till svenska, utförd av Eva L. Hedlund, Hjo. Vilket språk som visas beror av vilket språk den lokala datorbrowsern använder.

Matteuspassionen utgör ett högvattenmärke i sjuttonhundratalets kyrkliga och liturgiska konst. Uruppförandet ägde rum i Leipzig på långfredagen år 1727, och uppfördes ytterligare tre gånger under Bachs livstid. Därefter föll verket i glömska och var nästan förlorat, men återupplivades då Felix Mendelssohn ledde ett epokgörande framförande i samma kyrka exakt ett hundra år senare. Sedan dess har Matteuspassionen sällan blivit hörd i sitt ursprungliga gudstjänstsammanhang, utan den har blivit en del av konserthusens standardrepertoar. Genom att använda faksimil ur Bachs egen bibel, den så kallade Calov-bibeln, och bilder från kyrkor i Leipzig som interaktiva hypertexter, vill webbplatsen förmedla något av den ursprungliga miljö där verket vuxit fram.

Under sina fyrtiofyra år som huvudlärare, dirigent och konstnärlig ledare för Oregon Bach Festival har Helmuth Rilling förmedlat sina djupa insikter om Bachs liturgiska musik, som ger offentligt uttryck för en specifik samhällsgemenskaps tro och religiösa hängivenhet. I detta framförande med Gächinger Kantorei och Bach-Collegium Stuttgart (med benäget tillstånd av of Hänssler Classic), leder han oss genom de sista tjugofyra timmarna i Jesu liv så som det berättas av evangelisten Matteus. Det är en inspirerande och gripande upplevelse, som har mycket att ge till var och en.

Solister är Michael Schade (Evangelist), Christiane Oelze, Ingeborg Danz, Matthias Goerne, och Thomas Quasthoff. Matteuspassionen är en del av projektet Digitalbach som är ett samarbete mellan Hinkle Charitable Foundation, Oregon Bach Festival, Hänssler Classic och Northern Arizona University.

AnnaMaria Hedin 2013-03-23

https://oregonbachfestival.com/digitalbach/matthew/