Pedofilövergrepp vid jesuitgymnasier i Tyskland

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En före detta jesuit har i slutet av 70-talet och i början av 80-talet gjort sig skyldig till sexuella övergrepp på elever vid tre olika gymnasieskolor drivna av jesuitorden i Tyskland. Mannen tvingades lämna jesuitorden 1992, han uppges vara i 65-årsåldern och numera vara bosatt i Chile. Dessutom ska ytterligare en eller två jesuiter vara inblandade i pedofilövergrepp i Tyskland. Saken blev bekant efter det att rektorn för jesuiternas gymnasieskola i Berlin, pater Klaus Mertes, i förra veckan offentliggjorde att hittills sju före detta elever vid skolan har gett sig till känna för honom som offer för övergrepp under deras tid på skolan.

I förra veckan skrev skolans nuvarande rektor, pater Klaus Mertes, ett öppet brev till cirka 500 före detta elever vid skolan, som hör till de årgångar som gick på skolan när övergreppen ska ha ägt rum, i början av 80-talet. Mertes skriver i sitt brev att omsorgen om de drabbade måste väga tyngre än skolans image, och att han därför nu har valt att göra saken offentlig.  Pater Mertes uttrycker i brevet även kritik mot den ”tystnadens kultur och homofobi” som finns i kyrkliga kretsar och som bidragit till att man valt att se bort istället för att ta itu med problemet. Redan 2006 ska han ha blivit informerad av ett av offren, som dock insisterade på att saken skulle hållas hemlig.

Idag, måndag den 1 februari, har det framkommit uppgifter om att mannen ska ha gjort sig skyldig till övergrepp redan under åren 1979-1982, då han arbetade som gymnastiklärare vid på S:t Ansgars gymnasium i Hamburg, som då för tiden drevs av jesuitorden.  Övergreppen ska dessutom ha fortsatt vid ytterligare en tredje skola i Bayern, S:t Blasien-skolan, där mannen arbetade som lärare mellan 1982-1984.

En av S:t Blasien-skolans tidigare rektorer, pater Hans Joachim Martin, har i en intervju idag förklarat att han under sin tid som rektor fått kännedom om övergrepp mot elever på skolan. Enligt Martin fanns det dessutom ytterligare två andra assisterande lärare vid skolan som gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp. Alla tre förövarna tvingades sluta vid skolan, och alla tre lämnade senare jesuitorden.

S:t Blasien-skolans nuvarande rektor, pater Johannes Siebner, förklarade idag i ett tal inför skolans elever att han känner ”sorg, vrede och skam” över det som de tre före detta jesuiterna ska ha gjort sig skyldig till vid deras skola, och han förklarade att man från skolans ledning kommer att göra allt för att skaffa klarhet i vad som faktiskt har hänt.

Vid en presskonferens i eftermiddags i Berlin förklarade jesuitordens provinsial i Tyskland, pater Stefan Dartman, att han ”ber om ursäkt för att den dåvarande ledningen för jesuitorden i Tyskland inte varit mer uppmärksam på dessa allvarliga problem och att man underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra övergreppen.”

Provinsialen förklarade också att man nu kommer att låta en oberoende utredare, advokaten Ursula Raue i Berlin, göra en grundlig utredning av de anmälda fallen. Sammanlagt uppges nu så många som 25 personer ha anmält att de blivit utsatta för övergrepp av de före detta jesuiterna. Provinsialen offentliggjorde också förnamnen på två av de tre anklagade; Peter R, som undervisade i religionskunskap och som uteslöts ur orden 1995 och Wolfgang S, som var gymnastiklärare och som uteslöts ur orden 1992. Den tredje personen nekar till alla anklagelser.

Provinsialen offentliggjorde vid presskonferensen dessutom att en av de tre, Peter R, ska ha gjort sig skyldig till sexuella övergrepp på minderåriga i städerna Göttingen och Hildesheim under 80-talet.

Ulf Jonsson 2010-02-01

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En före detta jesuit har i slutet av 70-talet och i början av 80-talet gjort sig skyldig till sexuella övergrepp på elever vid tre olika gymnasieskolor drivna av jesuitorden i Tyskland. Mannen tvingades lämna jesuitorden 1992, han uppges vara i 65-årsåldern och numera vara bosatt i Chile. Dessutom ska ytterligare en eller två jesuiter vara inblandade i pedofilövergrepp i Tyskland. Saken blev bekant efter det att rektorn för jesuiternas gymnasieskola i Berlin, pater Klaus Mertes, i förra veckan offentliggjorde att hittills sju före detta elever vid skolan har gett sig till känna för honom som offer för övergrepp under deras tid på skolan.

I förra veckan skrev skolans nuvarande rektor, pater Klaus Mertes, ett öppet brev till cirka 500 före detta elever vid skolan, som hör till de årgångar som gick på skolan när övergreppen ska ha ägt rum, i början av 80-talet. Mertes skriver i sitt brev att omsorgen om de drabbade måste väga tyngre än skolans image, och att han därför nu har valt att göra saken offentlig.  Pater Mertes uttrycker i brevet även kritik mot den ”tystnadens kultur och homofobi” som finns i kyrkliga kretsar och som bidragit till att man valt att se bort istället för att ta itu med problemet. Redan 2006 ska han ha blivit informerad av ett av offren, som dock insisterade på att saken skulle hållas hemlig.

Idag, måndag den 1 februari, har det framkommit uppgifter om att mannen ska ha gjort sig skyldig till övergrepp redan under åren 1979-1982, då han arbetade som gymnastiklärare vid på S:t Ansgars gymnasium i Hamburg, som då för tiden drevs av jesuitorden.  Övergreppen ska dessutom ha fortsatt vid ytterligare en tredje skola i Bayern, S:t Blasien-skolan, där mannen arbetade som lärare mellan 1982-1984.

En av S:t Blasien-skolans tidigare rektorer, pater Hans Joachim Martin, har i en intervju idag förklarat att han under sin tid som rektor fått kännedom om övergrepp mot elever på skolan. Enligt Martin fanns det dessutom ytterligare två andra assisterande lärare vid skolan som gjort sig skyldiga till sexuella övergrepp. Alla tre förövarna tvingades sluta vid skolan, och alla tre lämnade senare jesuitorden.

S:t Blasien-skolans nuvarande rektor, pater Johannes Siebner, förklarade idag i ett tal inför skolans elever att han känner ”sorg, vrede och skam” över det som de tre före detta jesuiterna ska ha gjort sig skyldig till vid deras skola, och han förklarade att man från skolans ledning kommer att göra allt för att skaffa klarhet i vad som faktiskt har hänt.

Vid en presskonferens i eftermiddags i Berlin förklarade jesuitordens provinsial i Tyskland, pater Stefan Dartman, att han ”ber om ursäkt för att den dåvarande ledningen för jesuitorden i Tyskland inte varit mer uppmärksam på dessa allvarliga problem och att man underlåtit att vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra övergreppen.”

Provinsialen förklarade också att man nu kommer att låta en oberoende utredare, advokaten Ursula Raue i Berlin, göra en grundlig utredning av de anmälda fallen. Sammanlagt uppges nu så många som 25 personer ha anmält att de blivit utsatta för övergrepp av de före detta jesuiterna. Provinsialen offentliggjorde också förnamnen på två av de tre anklagade; Peter R, som undervisade i religionskunskap och som uteslöts ur orden 1995 och Wolfgang S, som var gymnastiklärare och som uteslöts ur orden 1992. Den tredje personen nekar till alla anklagelser.

Provinsialen offentliggjorde vid presskonferensen dessutom att en av de tre, Peter R, ska ha gjort sig skyldig till sexuella övergrepp på minderåriga i städerna Göttingen och Hildesheim under 80-talet.

Ulf Jonsson 2010-02-01