Poirier Martinsson ger mothugg om påvens syn på aids

Filosofen och författaren Roland Poirier Martinsson har en tankeväckande kolumn, ”Påven hade rätt om kampen mot aids”, i dagens Svenska Dagbladet. Poirier Martinsson argumenterar för att påven Benedictus XVI har haft rätt i sin syn på sexualmoral i relation till aids-katastrofen i Afrika.

Red. Signum 2013-02-18

https://www.svd.se/opinion/ledarsidan/paven-hade-ratt-om-kampen-mot-aids_7922510.svd