Polen: deltagandet i söndagsmässan har sjunkit till under 40 procent

Uppgiften kommer från L’Osservatore Romano, som publicerat statistiken. Men alla uppgifter i den är inte negativa. Polen har till exempel flera seminarister än något annat land i Europa. Rapporten anger vidare:

–       39,1 procent deltar i söndagens mässa; en nedgång från 57 procent på 1980-talet och 50 procent på 1990-talet.

–       42 procent av dem som deltar i söndagens mässa tar emot kommunionen, en ökning med 14 procent sedan 1980-talet.

–       Sedan 2003 har antalet polacker som besöker söndagsmässan minskat med två miljoner. Emellertid har 2,1 miljoner utvandrat sedan Polen blev medlem i den Europeiska unionen 2004 och många av dem går i mässan i Västeuropa.

–       Antalet stifts- respektive ordenspräster i Polen fortsätter att öka i och med att antalet nyprästvigda överstiger antalet avlidna präster. Efter Italien kommer Polen på andra plats när det gäller antalet stiftspräster och på tredje plats när det gäller ordenspräster (efter Italien och Spanien).

–       Kallelser till kvinnliga religiösa ordnar har emellertid börjat släpa efter. Antalet kvinnliga ordensmedlemmar i Polen sjönk med 284 personer 2012.

Catholic World News 2014-07-24