Presentatörer av påvens miljöencyklika i dag

Påven Franciskus miljöencyklika presenteras på torsdag [läs i dag] i Vatikanen också av en kvinnlig ordförande i Caritas, tillika nationalekonom: Carolyn Woo, ordförande i USA:s internationella Caritas (Catholic Relief Services/CRS). Hon fick av Vatikanen uppdraget att vara en av dem som presenterade skrivelsen. Det framgår också av ett meddelande i tisdags från Vatikanen. Ursprungligen var endast tre talare avsedda att medverka vid presskonferensen: kardinal Peter Turkson som ledare för det påvliga rådet Justitia et Pax, klimatforskaren i Potsdam Hans Joachim Schnellnhuber, dessutom metropoliten av Pergamon, Ioannis Zizioulas. Den grekisk-ortodoxe biskopen företräder den ekumeniske patriarken av Konstantinopel Bartholomaios I.

Woo leder sedan 2012 CRS. Den ansedda tidskriften Foreign Policy räknade 2013 henne bland de 500 mäktigaste kvinnorna i världen. CRS:s budget gick 2014 på ca 600 miljoner euro. Tidigare, 1997–2011, undervisade Woo på Mendoza College of Business vid University of Notre Dame i Indiana.

Encyklikan med titeln Laudato si (Lovad vare du) promulgeras på torsdag förmiddag i Vatikanens lilla synodaula.

Kathpress 2015-06-16