President Obama ”oerhört imponerad” av påven Franciskus

Att den amerikanske presidenten Obama är ”oerhört imponerad” av påven Franciskus framgick av en intervju av TV-journalisten John Harwood på Consumer News and Business Channel. Obama ansåg att påven visat anmärkningsvärd ödmjukhet i sina officiella uttalanden, särskilt beträffande frågor om abort, homosexualitet och preventivmedel. President Obama, som på sistone råkat i konflikt med kyrkoledare om just dessa frågor, sade att påven i sina uttalanden hade visat stor ödmjukhet och ”det är en egenskap jag beundrar”.

Obamas omnämnande av påven kom i ett sammanhang som i huvudsak handlade om den ekonomiska krisen i USA och dödläget i den politiska striden om den federala budgeten. President Obama har dock inte träffat påven.

Catholic World News 2013-10-03

Se även TV-inslag i NBC News med president Barack Obama här