Press på Indiens kristna följer känt mönster

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Indien har de kristna ofta frihet mitt i mångfalden på denna stora subkontinent. Ändå rankas landet bland de 50 värsta på Open Doors lista över länder där kristna har en utsatt position (Open Doors International, en politiskt oberoende och ekumenisk kristen missionsorganisation med omfattande upplysnings- och hjälparbete världen över). Indien ligger på 31:a plats på årets World Watch List, framför allt på grund av den indiska nationaliströrelsen (Hindutva) vars mål är ett helt och hållet hinduiskt Indien.

Varje månad kommer talrika rapporter från olika håll i landet om att militanta nationalister skingrar bönemöten, hotar präster och pastorer, angriper gudstjänstfirare och jagar kristna familjer från hus och hem, ut ur byarna. Hela tiden dyker nya namn, platser och datum upp i rapporterna, men vissa ingredienser återkommer ständigt. De kristna anklagas för att ha försökt tvinga hinduer att övergå till kristen tro, kyrkobyggnader skadas, lokala kyrkoledare ingriper, polisen ger inte mycket till skydd. [Rapporterna om incidenter under maj och juni månad bekräftar tendensen och ger flera exempel.]

Hindutva tillhör Indiens politiska högerflygel, det nationalistiska Bharatiya Janta-partiet, BJP. Det är näst störst i nationalförsamlingen och styr (eller delar styre) i sju av landets 28 delstater, där ca 15 procent av befolkningen bor. Enligt World Watch List har ”deras ideologi … fast rotad och har kraftigt stöd i många statliga verk och hos myndigheter, till exempel polisen.”

Den amerikanska internationella kommissionen för religionsfrihet, rådgivande instans till både kongressen och UD, påpekar att Indiens regering lagt fast ett handlingsprogram för att motverka religiös skrämseltaktik. Samtidigt upplyser kommissionen om att indiska domstolar är överbelastade, ”politiskt korrupta och partiska i religiösa angelägenheter, i synnerhet på statlig och lokal nivå”, och sällan utdömer straff för nationalistiskt våld.

Resultatet blir ett ”riskfritt klimat”, främst i delstater med antikonversionslagar. Fem indiska delstater, varav tre styrda av BJP, har infört restriktiva lagar mot övergång till annan tro.

”Avsikten var att få ned antalet tvångskonversioner och minska våldet mellan olika folkgrupper, men i stater med sådana lagar snarast ökar andelen fall av hot, skrämseltaktik, trakasserier och våld mot religiösa minoriteter, framför allt mot kristna, jämfört med delstater utan dessa lagar”, heter det i kommissionens årsrapport 2013.

Läs mer om inrapporterade fall under maj och juni här

World Watch Monitor genom Open Doors UK 2013-07-30

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I Indien har de kristna ofta frihet mitt i mångfalden på denna stora subkontinent. Ändå rankas landet bland de 50 värsta på Open Doors lista över länder där kristna har en utsatt position (Open Doors International, en politiskt oberoende och ekumenisk kristen missionsorganisation med omfattande upplysnings- och hjälparbete världen över). Indien ligger på 31:a plats på årets World Watch List, framför allt på grund av den indiska nationaliströrelsen (Hindutva) vars mål är ett helt och hållet hinduiskt Indien.

Varje månad kommer talrika rapporter från olika håll i landet om att militanta nationalister skingrar bönemöten, hotar präster och pastorer, angriper gudstjänstfirare och jagar kristna familjer från hus och hem, ut ur byarna. Hela tiden dyker nya namn, platser och datum upp i rapporterna, men vissa ingredienser återkommer ständigt. De kristna anklagas för att ha försökt tvinga hinduer att övergå till kristen tro, kyrkobyggnader skadas, lokala kyrkoledare ingriper, polisen ger inte mycket till skydd. [Rapporterna om incidenter under maj och juni månad bekräftar tendensen och ger flera exempel.]

Hindutva tillhör Indiens politiska högerflygel, det nationalistiska Bharatiya Janta-partiet, BJP. Det är näst störst i nationalförsamlingen och styr (eller delar styre) i sju av landets 28 delstater, där ca 15 procent av befolkningen bor. Enligt World Watch List har ”deras ideologi … fast rotad och har kraftigt stöd i många statliga verk och hos myndigheter, till exempel polisen.”

Den amerikanska internationella kommissionen för religionsfrihet, rådgivande instans till både kongressen och UD, påpekar att Indiens regering lagt fast ett handlingsprogram för att motverka religiös skrämseltaktik. Samtidigt upplyser kommissionen om att indiska domstolar är överbelastade, ”politiskt korrupta och partiska i religiösa angelägenheter, i synnerhet på statlig och lokal nivå”, och sällan utdömer straff för nationalistiskt våld.

Resultatet blir ett ”riskfritt klimat”, främst i delstater med antikonversionslagar. Fem indiska delstater, varav tre styrda av BJP, har infört restriktiva lagar mot övergång till annan tro.

”Avsikten var att få ned antalet tvångskonversioner och minska våldet mellan olika folkgrupper, men i stater med sådana lagar snarast ökar andelen fall av hot, skrämseltaktik, trakasserier och våld mot religiösa minoriteter, framför allt mot kristna, jämfört med delstater utan dessa lagar”, heter det i kommissionens årsrapport 2013.

Läs mer om inrapporterade fall under maj och juni här

World Watch Monitor genom Open Doors UK 2013-07-30