Preventivmedel sammankopplas med Mussolini

I en understreckare i Svenska Dagbladet (Påvens frågor om sex ger biskopar problem) har Anders Alvestrand, professor emeritus vid Karolinska institutet, ett debattinlägg om katolska kyrkans morallära, i synnerhet vad gäller familjeplanering. Sammanhanget är den av Biskopskongregationen utfärdade enkätundersökningen inför den extraordinarie biskopssynoden i oktober.

Som stöd för argumentationen förser Alvestrand läsaren med en historieskrivning med början i antiken fram till våra dagar. Katolska kyrkan i allmänhet och påven Pius XI i synnerhet förknippas i fråga om preventivmedel med den italienske diktatorn och fascisten Mussolini. Denna typ av argumentation brukar man kalla ”skuld genom sammankoppling” (guilt by association).

Red. Signum 2014-02-20

https://www.svd.se/kultur/understrecket/pavens-fragor-om-sex-ger-biskopar-problem_8997378.svd

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I en understreckare i Svenska Dagbladet (Påvens frågor om sex ger biskopar problem) har Anders Alvestrand, professor emeritus vid Karolinska institutet, ett debattinlägg om katolska kyrkans morallära, i synnerhet vad gäller familjeplanering. Sammanhanget är den av Biskopskongregationen utfärdade enkätundersökningen inför den extraordinarie biskopssynoden i oktober.

Som stöd för argumentationen förser Alvestrand läsaren med en historieskrivning med början i antiken fram till våra dagar. Katolska kyrkan i allmänhet och påven Pius XI i synnerhet förknippas i fråga om preventivmedel med den italienske diktatorn och fascisten Mussolini. Denna typ av argumentation brukar man kalla ”skuld genom sammankoppling” (guilt by association).

Red. Signum 2014-02-20

https://www.svd.se/kultur/understrecket/pavens-fragor-om-sex-ger-biskopar-problem_8997378.svd