Rapport från Malmö Arena 1

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Signums utsände har bevittnat påvens ankomst till Lund och vandring med kungaparet genom Lundagård till domkyrkan. Efter deras inträde började de mäktiga klockorna ringa samtidigt som ett stilla duggregn började falla över den lilla avspärrade staden och de många åskådarna runt domkyrkan och universitetet.

Följarnas öga och öra kom in på Malmö Arena efter en snabb förflyttning. Den i det närmaste fullsatta arenan var försänkt i ett månljusliknande blått sken medan deltagarna följde gudstjänsten från domkyrkan på storbild.

Vid undertecknandet av de fem förpliktelserna utbröt applåder och jubel i arenan innan gudstjänstdeltagarna i Lund hakade på!

Per Ström 2016-10-31

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Signums utsände har bevittnat påvens ankomst till Lund och vandring med kungaparet genom Lundagård till domkyrkan. Efter deras inträde började de mäktiga klockorna ringa samtidigt som ett stilla duggregn började falla över den lilla avspärrade staden och de många åskådarna runt domkyrkan och universitetet.

Följarnas öga och öra kom in på Malmö Arena efter en snabb förflyttning. Den i det närmaste fullsatta arenan var försänkt i ett månljusliknande blått sken medan deltagarna följde gudstjänsten från domkyrkan på storbild.

Vid undertecknandet av de fem förpliktelserna utbröt applåder och jubel i arenan innan gudstjänstdeltagarna i Lund hakade på!

Per Ström 2016-10-31