Rapport från Malmö Arena 4

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

img_5259Fyra vittnesbörd från personer som gjort skillnad i länder och omständigheter av till synes oöverstigliga hinder och lidanden mottogs med starka sympatiyttringar och likaså biskop Younans svar och sammanfattning. Särskilt den ungdomliga delen av församlingen gav kraftfullt uttryck för sitt stöd av fred, frihet och försoning mellan människor, folk och konfessioner.

Detsamma kan sägas om den helige faderns tal som framfördes på spanska med samma kraftfulla understrykande av betydelsen av de exempel som de fyra vittnesbörden givit.

Påvens framställningssätt är mer stillsamt än den föregående talarens (Younan) men minst lika kraftfullt i sak. I detta fall och sammanhang kanske ordspråket kunde passa att helgonen motsäger inte varandra. Men så är knappast fred, rättvisa och barmhärtighet några kontroverspunkter. Det behöver knappast nämnas att bifallet till påvens ord var starkt.

Per Ström från Malmö Arena 2016-10-31

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

img_5259Fyra vittnesbörd från personer som gjort skillnad i länder och omständigheter av till synes oöverstigliga hinder och lidanden mottogs med starka sympatiyttringar och likaså biskop Younans svar och sammanfattning. Särskilt den ungdomliga delen av församlingen gav kraftfullt uttryck för sitt stöd av fred, frihet och försoning mellan människor, folk och konfessioner.

Detsamma kan sägas om den helige faderns tal som framfördes på spanska med samma kraftfulla understrykande av betydelsen av de exempel som de fyra vittnesbörden givit.

Påvens framställningssätt är mer stillsamt än den föregående talarens (Younan) men minst lika kraftfullt i sak. I detta fall och sammanhang kanske ordspråket kunde passa att helgonen motsäger inte varandra. Men så är knappast fred, rättvisa och barmhärtighet några kontroverspunkter. Det behöver knappast nämnas att bifallet till påvens ord var starkt.

Per Ström från Malmö Arena 2016-10-31