Rapport om ökad förföljelse av kristna i Indien 2013

Enligt en kristen organisation för medborgerliga rättigheter har våldet mot kristna ökat i Indien. I en nyligen offentliggjord rapport från Catholic Secular Forum (CSF) i Mumbai (Bombay) framgår att minst sju kristna har omkommit det senaste året till följd av kristendomsfientligt våld och 4 000 har utsatts för övergrepp. ”Inrapporterade fall av förföljelse har blivit fler under de senaste åren och de har blivit allt allvarligare”, sade ledaren för CSF Josef Dias. Under 2013 har det dessutom förekommit 400 angrepp på präster och 200 på kyrkor.

CSF definierar sig som en kristen organisation för mänskliga rättigheter i tjänst åt kyrkan. Även om man anmält inträffade övergrepp mot kristna till polisen ledde detta sällan till några undersökningar, säger Dias. Dessutom finns ett stort mörkertal. Offren rapporterar sällan övergrepp till myndigheterna i rädsla för ytterligare förföljelser.

Enligt organisationen har gärningsmännen i de flesta fall anknytning till den hindunationalistiska rörelsen Hindutva. Rapporten kommer att överlämnas till ordförande för den nationella katolska biskopskonferensen, ärkebiskop i Bombay, kardinal Oswald Gracias och via honom till Indiens premiärminister Manmohan Singh.

I Indien kommer det att hållas parlamentsval i maj i år. Enligt opinionsundersökningar har det hindunationalistiska partiet Bharatiya Janata Party (BJP) med sin ledare Narendra Modi ett försprång före det regerande kongresspartiet. Religiösa och etniska minoriteter kritiserar regerande premiärminister Singh bland annat för att han inte skyddat deras rättigheter.

Mer än 80 procent av Indiens 1,2 miljarder innevånare är hinduer. Med en andel på 13 procent är muslimerna den näst största religiösa gruppen, följd av de kristna med 2,3 procent.

Kathpress 2014-01-20