Reaktioner i medier på påvens miljöencyklika

I torsdags tog internationella medier upp offentliggörandet av påvens nya encyklika Laudato si och omdömena var i huvudsak positiva. Den italienska dagstidningen La Stampa från Turin kommenterade. ”Påven Franciskus har skrivit något mer än enbart en miljöencyklika. I sin text genomför biskopen i Rom en granskning miljöfrågan in i alla dess förgreningar och formulerar en angelägen och nödvändig global kritik av den utvecklingsmodell, som nu omspänner hela jorden och hela mänskligheten och som hotar att slunga oss mot självförintelsens klippa.”

Också den spanska tidningen El País (Madrid) uttrycker sig i liknande dramatiska ordalag: ”I Vatikanen har man just tänt stubinen till en bomb med oförutsebar sprängkraft. Det officiella offentliggörandet av påven Franciskus encyklika om ekologin betyder en äkta krigsförklaring mot de stora industriföretagen och de styrande i de dominerande länderna. Ty de har, skriver påven, förorsakat klimatstörningar och fattigdom, genom att de lagt beslag på merparten av de naturliga resurserna.”

Tidningen New York Times kommenterar: ”Den vision påven Franciskus skisserar i sin encyklika, är mycket omfattande i sin målsättning och räckvidd. Han har beskrivit den hänsynslösa rovdriften på och förstörelsen av miljön och som ansvariga för detta ser han likgiltighet, girighet, överdriven tro på teknik och politisk kortsiktighet. De mest sårbara offren, skriver han, är de fattigaste människorna, som förlorar sina hem och vars öde blivit helt ignorerat.”

Den brittiska tidningen The Guardian uppskattar läroskkriften som ett upprop till de rika nationerna att betala sina skulder till de fattiga. Med tanke på de krympande tillgångarna på fossil energi är skriften en ”moralisk maning att handla”. Samtidigt ger påven uttryck för sin ”vrede och sorg över de mäktigas likgiltighet”.

I Frankrike är mediernas reaktion på encyklikan mer återhållen. ”Påven kritiserar slit-och-släng kulturen i de rika länderna”, lyder rubriken i den franska dagstidningen Le Monde. Chefredaktören för den katolska dagstidningen La Croix, Dominique Greiner, frågar i ett videobudskap: ”Vad kan vi lära oss av påvens encyklika?” Att krisen är en moralisk kris, en kris för civilisationen. Påven kritiserar att de fattigaste måste drabbas av klimatförändringens följder.

Den australiensiska tidningen Sydney Morning Herald ser påvens läroskrift som en utmaning mot alla klimatskeptiker och han ger dem en tillrättavisning på ett sätt, som enbart naturvetenskap inte kan göra. Men, kommenterar tidningen, den som tror att påvens budskap minskar klimatskeptikernas inflytande, den väntar sig alltför mycket. Skriften kan emellertid ses som en förberedelse för påven resa till USA i september, där klimatfrågan måste ges utrymme.

Kathpress 2015-06-19