Reglering av imamer i Frankrike

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Från och med den 1 januari tillåter Frankrike inga nya imamer från utlandet. Inrikesminister Gérald Darmanin underströk i ett brev till ursprungsländerna att muslimska religiösa ledare, som redan befinner sig i Frankrike, efter den 1 april kan stanna kvar i Frankrike med en ny status, vilket tidningen Le Figaro rapporterade om på lördagen. Vidare måste en större andel av de i Frankrike verksamma imamerna utbildas här, och moskéföreningarna måste själva betala dem, heter det i brevet till länder som Marocko, Algeriet och Tunisien.

Frankrikes president Emmanuel Macron tillkännagav redan i februari år 2020 att åtgärder skulle vidtagas som omfattade utseendet av imamer och finansiering av moskéer, detta som ett led i kampen mot ”islamistisk separatism” och utländskt inflytande. Så skall man inte längre ta emot ungefär 300 utsända imamer från länder som Algeriet, Tunisien, Marocko eller Turkiet, sade Macron år 2020.

Darmanin påminde nu om att moskéer och stater således har haft tre år på sig att reorganisera sig. Från och med den 1 april kommer det att föreligga ”specifika ramar” som möjliggör för moskéföreningarna att själva rekrytera imamer som de betalar direkt. Målet är inte att förhindra att utländska imamer predikar i Frankrike utan att säkerställa att ingen som tjänar en annan stat utöver inflytande, heter det.

Detta kräver en vidareutveckling av utbildning, menar Darmanin. Staten måste komma med ett erbjudande som ”respekterar republikens lagar och principer”. Vidare måste man understödja tillgången till universitetsutbildning för imamer, något som till exempel erbjuds i det för ett år sedan grundade Franska institutet för islamkunskap (IFI).

Vidare togs i februari 2022 initiativet till Forif – Le Forum de l’islam de France [Forum för islam i Frankrike]. Den officiella representationen för muslimer i Frankrike skall också bidraga till att landets näst största religion representeras på ett aktivt sätt och fungerar som en permanent samtalspartner för regeringen. Forumet inriktar sig på att byggas upp och har som målsättning att deltaga i den tyska islamkonferensen.

Av Frankrikes cirka 67 miljoner invånare är, enligt vissa beräkningar, närmare 6 miljoner muslimer. Andra uppskattningar anger 3,5 miljoner.

Kathpress 2023-12-30

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Från och med den 1 januari tillåter Frankrike inga nya imamer från utlandet. Inrikesminister Gérald Darmanin underströk i ett brev till ursprungsländerna att muslimska religiösa ledare, som redan befinner sig i Frankrike, efter den 1 april kan stanna kvar i Frankrike med en ny status, vilket tidningen Le Figaro rapporterade om på lördagen. Vidare måste en större andel av de i Frankrike verksamma imamerna utbildas här, och moskéföreningarna måste själva betala dem, heter det i brevet till länder som Marocko, Algeriet och Tunisien.

Frankrikes president Emmanuel Macron tillkännagav redan i februari år 2020 att åtgärder skulle vidtagas som omfattade utseendet av imamer och finansiering av moskéer, detta som ett led i kampen mot ”islamistisk separatism” och utländskt inflytande. Så skall man inte längre ta emot ungefär 300 utsända imamer från länder som Algeriet, Tunisien, Marocko eller Turkiet, sade Macron år 2020.

Darmanin påminde nu om att moskéer och stater således har haft tre år på sig att reorganisera sig. Från och med den 1 april kommer det att föreligga ”specifika ramar” som möjliggör för moskéföreningarna att själva rekrytera imamer som de betalar direkt. Målet är inte att förhindra att utländska imamer predikar i Frankrike utan att säkerställa att ingen som tjänar en annan stat utöver inflytande, heter det.

Detta kräver en vidareutveckling av utbildning, menar Darmanin. Staten måste komma med ett erbjudande som ”respekterar republikens lagar och principer”. Vidare måste man understödja tillgången till universitetsutbildning för imamer, något som till exempel erbjuds i det för ett år sedan grundade Franska institutet för islamkunskap (IFI).

Vidare togs i februari 2022 initiativet till Forif – Le Forum de l’islam de France [Forum för islam i Frankrike]. Den officiella representationen för muslimer i Frankrike skall också bidraga till att landets näst största religion representeras på ett aktivt sätt och fungerar som en permanent samtalspartner för regeringen. Forumet inriktar sig på att byggas upp och har som målsättning att deltaga i den tyska islamkonferensen.

Av Frankrikes cirka 67 miljoner invånare är, enligt vissa beräkningar, närmare 6 miljoner muslimer. Andra uppskattningar anger 3,5 miljoner.

Kathpress 2023-12-30

Detta är en nyhetstext.