Reinfeldt: Ja till skolavslutning i kyrkan

Vid statsministerns frågestund i riksdagen i går, torsdag 15 dec, ställde riksdagsledamot Mikael Oscarsson (KD) frågan om det fortfarande  är tillåtet att hålla traditionella skolavslutningar i kyrkan. Skolverket ger nämligen från sin sida  numera en mycket snäv tolkning av den nya lagstiftning som gäller sedan den 1 juli i år.

Svaret från statsminister Fredrik Reinfeldt var dock entydigt. Det finns inga problem alls med att hålla skolavslutningar i kyrkan om man så vill. Beslutet ligger på lokal nivå, hos skolans rektor. Ingenting hindrar alltså en rektor från att besluta att skolterminen avslutas med ett traditionellt firande i kyrkan.

Det är bra att statsministern är så klar i sitt ställningstagande. Statsministerns entydiga besked kan knappast uppfattas som något annat än en örfil till Skolverket. Nedan följer utdraget ur riksdagsprotokollet med ordalydelsen på Oscarssons fråga och Reinfeldts svar.

 

MIKAEL OSCARSSON (KD):

Fru talman, herr statsminister! Det tycks tyvärr ha blivit en svensk tradition att någon skola varje vinter inte längre vågar fira julavslutningen i kyrkan. Men uppenbarligen har Skolverket i sina instruktioner gjort en misstolkning eftersom utbildningsministern säger att det är tillåtet att hålla traditionella avslutningar i kyrkan med den lag vi har i dag. Med traditionella avslutningar menar han förstås exempelvis psalmsång och att en präst eller pastor deltar.

Nu har Skolverkets korståg gått så långt att man kan misstänka att de snart förordar att skynken hängs över Jesusbarnet om en kyrksal ändå används, för faktum är att Skolverket redan nu förordar censur anno 2011. Om en präst deltar i en julavslutning kräver Skolverket att skolledaren i förväg kontrollerar vad hon eller han ska säga. Det är vad Skolverket säger i sina riktlinjer.

Står statsministern bakom denna utveckling eller vill statsministern i likhet med mig ge Skolverket en julklapp som innehåller en lektion i grundläggande rättigheter som den om yttrandefrihet?

Statsminister FREDRIK REINFELDT (M):

Fru talman! Sverige har en ny skollag som trädde i kraft den 1 juli. Det är mycket tydligt i den att man själv kan välja var man vill ha sin skolavslutning. Det är rektorn som slutligen avgör det. Det är alltså fullt möjligt att ha en sådan avslutning i en kyrka. Det är regeringens uppfattning.

Sedan får jag som sagt hänvisa till att rektorer har visst inflytande över detta. Det finns säkert också en och annan förälder som har synpunkter på detta. Men det är fullt möjligt, menar jag, med den lagstiftning vi har som gäller från den 1 juli.

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Jonsson 2011-12-16

https://www.dn.se/nyheter/politik/olika-bud-om-kristna-inslag