Religiösa ledare i Storbritannien mot lag om aktiv dödshjälp

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vincent-NicholsKardinalen av Westminster Vincent Nichols (bilden) och ärkebiskopen av Canterbury Justin Welby har gått samman med andra kristna, judiska och muslimska ledare för att uppmana överhuset att inte anta en lag rörande dödshjälp.

Lagförslaget skulle om det antas, innebära att läkare får skriva ut en dödlig dos medicin till patienter som bedöms ha mindre än sex månader kvar att leva.

”Man borde erkänna och ta fasta på att varje mänskligt liv har ett egenvärde”, sade de 24 religiösa ledarna i sitt gemensamma uttalande. ”Detta är centralt i såväl våra lagar som i våra sociala relationer. Att underminera detta vore ett stort misstag.”

”Lagen om dödshjälp skulle tillåta individer att aktivt medverka till att avsluta andra människors liv. På så sätt skulle man åtminstone implicit instämma i bedömningen att dessa människor inte har något ytterligare värde”, fortsatte de. ”Detta är inte vägen framåt för ett medkännande och omhändertagande samhälle.”

De tillade: ”Utsatta individer måste tas om hand och skyddas, även om detta inbegriper en uppoffring från andra. Varje år utsätts tusentals äldre och utsatta för övergrepp, dessvärre ofta från sina familjer eller vårdgivare. Att uppfattas som en börda eller som en finansiell utgiftspost är ett enormt lidande att behöva bära, något som i många fall leder till passivitet, depression och självhat. Önskan att avsluta sitt liv kan när som helst under livet uppkomma ur depression eller yttre påtryckningar. Påståenden om att sådana beslut ska antas vara ’rationella’ gör inte rättvisa åt dessa fakta. Lagförslaget om dödshjälp kan bara öka den press som många utsatta och obotligt sjuka kommer att känna. Det ökar risken för oro och tvång vid en tidpunkt när de som mest behöver kärlek och stöd.”

Catholic World News 2014-07-18

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vincent-NicholsKardinalen av Westminster Vincent Nichols (bilden) och ärkebiskopen av Canterbury Justin Welby har gått samman med andra kristna, judiska och muslimska ledare för att uppmana överhuset att inte anta en lag rörande dödshjälp.

Lagförslaget skulle om det antas, innebära att läkare får skriva ut en dödlig dos medicin till patienter som bedöms ha mindre än sex månader kvar att leva.

”Man borde erkänna och ta fasta på att varje mänskligt liv har ett egenvärde”, sade de 24 religiösa ledarna i sitt gemensamma uttalande. ”Detta är centralt i såväl våra lagar som i våra sociala relationer. Att underminera detta vore ett stort misstag.”

”Lagen om dödshjälp skulle tillåta individer att aktivt medverka till att avsluta andra människors liv. På så sätt skulle man åtminstone implicit instämma i bedömningen att dessa människor inte har något ytterligare värde”, fortsatte de. ”Detta är inte vägen framåt för ett medkännande och omhändertagande samhälle.”

De tillade: ”Utsatta individer måste tas om hand och skyddas, även om detta inbegriper en uppoffring från andra. Varje år utsätts tusentals äldre och utsatta för övergrepp, dessvärre ofta från sina familjer eller vårdgivare. Att uppfattas som en börda eller som en finansiell utgiftspost är ett enormt lidande att behöva bära, något som i många fall leder till passivitet, depression och självhat. Önskan att avsluta sitt liv kan när som helst under livet uppkomma ur depression eller yttre påtryckningar. Påståenden om att sådana beslut ska antas vara ’rationella’ gör inte rättvisa åt dessa fakta. Lagförslaget om dödshjälp kan bara öka den press som många utsatta och obotligt sjuka kommer att känna. Det ökar risken för oro och tvång vid en tidpunkt när de som mest behöver kärlek och stöd.”

Catholic World News 2014-07-18

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)