Reportage i DN om kvinnliga chefen för Vatikanmuseerna

Journalisten Peter Loewe har i Dagens Nyheter, Kulturdelen s. 4–5, har ett reportage om Barbara Jatta som är chef för Vatikanmuseerna. Artikeln med rubriken ”Trycket på Sixtinska ökar för varje år” kan läsas via länken här

(”Hon är Vatikanens mäktigaste kvinna”, lyder rubriken på nätet och på Kulturdelens framsida.

Red. 2018-10-24