Restaureringen av Notre Dame de Paris väcker debatt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt vad den franska tidningen La Croix rapporterar kommer stiftet Paris den 9 december att presentera sitt förslag för de invändiga förändringar som man vill genomföra i katedralen Notre Dame de Paris. Förslaget kommer att överlämnas till CNPA (Commission nationale du patrimoine et de l’architecture), en relativt ny instans som utgör en del av Frankrikes kulturdepartement och som bland annat ansvarar för att bevara landets kulturarv. Men förslaget har väckt starka reaktioner.

I juni 2019 fick fader Gilles Drouin i uppdrag att skapa en plan för hur katedralen skulle kunna få en ny utformning invändigt. Syftet var bland annat att göra byggnaden mer tillgänglig för besökare och att förbättra hur konstverken presenteras. Detta arbete har skett i samarbete med arkitekter, ljus- och ljudexperter, scenografer och konstnärer. I sitt nuvarande utförande inkluderar förslaget bland annat ett stort dopkapell vid katedralens entré och ny svag belysning av bänkarna, som ska bli ”ljusbärarande” och fås att sticka av mot den skugga som finns bland församlingsmedlemmarna. Enligt krav från Paris ärkebiskop, Michel Aupetit, har fader Drouin bara fått arbeta med kyrkans nav, eftersom ärkebiskopen enligt vad La Croix rapporterar inte vill se ”koret behandlas som en teaterscen”.

Fader Drouin förklarar för La Croix att besökarna fram tills nu har tagits emot på ett undermåligt sätt, både logistiskt och pastoralt sett. Besökarna går in genom sydportalen och lämnar kyrkan i riktning norr, vilket går stick i stäv med den medeltida logiken, vilken ville föra de troende från skugga till ljus. En ytterligare målsättning kommer att vara att skapa en mer sammanhållen upplevelse för dem som besöker katedralen.

Enligt fader Drouin är det främst förändringar i sidokapellen som kommer att kunna göra besöken i katedralen mer tematiska. Man har till exempel beställt gobelänger och andra mer samtida konstverk och fader Drouin menar vidare att man även skulle kunna installera projektorer som låter bibelcitat lysa på väggarna, vilket skulle kunna ge en fördjupad upplevelse.

Men många, båda inom och utom landet, har reagerat med oro efter att ha tagit del av planerna. Bland de troende i stiftet har man bland annat framfört önskemål om att sprida ut projektets olika etapper mer, mer av diskussion och en ”maximal ödmjukhet” inför de många sekler av arbete som ligger bakom katedralen. Vissa idéer har enligt La Croix tagits emot med chock: att projicera bibelverser på olika språk på väggarna skulle enligt vissa höja ”Disneylandeffekten” för mycket.

Gilles Drouin förklarar sig vara väl medveten om att diverse förkastade och förlegade arbetsutkast cirkulerar och att dessa, helt felaktigt, riskerar att spä på oron. Men det har aldrig varit tal om att till exempel täcka sidokapellens väggar med samtida målningar. Alla dessa diskussioner är ett tydligt tecken på hur stort intresset och omsorgen är för Notre Dame de Paris. Den 9 december blir en viktig milsten: då framför CNPA sina åsikter om projektet.

Red. 2021-12-01

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt vad den franska tidningen La Croix rapporterar kommer stiftet Paris den 9 december att presentera sitt förslag för de invändiga förändringar som man vill genomföra i katedralen Notre Dame de Paris. Förslaget kommer att överlämnas till CNPA (Commission nationale du patrimoine et de l’architecture), en relativt ny instans som utgör en del av Frankrikes kulturdepartement och som bland annat ansvarar för att bevara landets kulturarv. Men förslaget har väckt starka reaktioner.

I juni 2019 fick fader Gilles Drouin i uppdrag att skapa en plan för hur katedralen skulle kunna få en ny utformning invändigt. Syftet var bland annat att göra byggnaden mer tillgänglig för besökare och att förbättra hur konstverken presenteras. Detta arbete har skett i samarbete med arkitekter, ljus- och ljudexperter, scenografer och konstnärer. I sitt nuvarande utförande inkluderar förslaget bland annat ett stort dopkapell vid katedralens entré och ny svag belysning av bänkarna, som ska bli ”ljusbärarande” och fås att sticka av mot den skugga som finns bland församlingsmedlemmarna. Enligt krav från Paris ärkebiskop, Michel Aupetit, har fader Drouin bara fått arbeta med kyrkans nav, eftersom ärkebiskopen enligt vad La Croix rapporterar inte vill se ”koret behandlas som en teaterscen”.

Fader Drouin förklarar för La Croix att besökarna fram tills nu har tagits emot på ett undermåligt sätt, både logistiskt och pastoralt sett. Besökarna går in genom sydportalen och lämnar kyrkan i riktning norr, vilket går stick i stäv med den medeltida logiken, vilken ville föra de troende från skugga till ljus. En ytterligare målsättning kommer att vara att skapa en mer sammanhållen upplevelse för dem som besöker katedralen.

Enligt fader Drouin är det främst förändringar i sidokapellen som kommer att kunna göra besöken i katedralen mer tematiska. Man har till exempel beställt gobelänger och andra mer samtida konstverk och fader Drouin menar vidare att man även skulle kunna installera projektorer som låter bibelcitat lysa på väggarna, vilket skulle kunna ge en fördjupad upplevelse.

Men många, båda inom och utom landet, har reagerat med oro efter att ha tagit del av planerna. Bland de troende i stiftet har man bland annat framfört önskemål om att sprida ut projektets olika etapper mer, mer av diskussion och en ”maximal ödmjukhet” inför de många sekler av arbete som ligger bakom katedralen. Vissa idéer har enligt La Croix tagits emot med chock: att projicera bibelverser på olika språk på väggarna skulle enligt vissa höja ”Disneylandeffekten” för mycket.

Gilles Drouin förklarar sig vara väl medveten om att diverse förkastade och förlegade arbetsutkast cirkulerar och att dessa, helt felaktigt, riskerar att spä på oron. Men det har aldrig varit tal om att till exempel täcka sidokapellens väggar med samtida målningar. Alla dessa diskussioner är ett tydligt tecken på hur stort intresset och omsorgen är för Notre Dame de Paris. Den 9 december blir en viktig milsten: då framför CNPA sina åsikter om projektet.

Red. 2021-12-01

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här