Roms unga förbereder långfredagens korsväg

Inför långfredagens traditionella korsväg har påven Franciskus valt ut meditationstexter och teckningar, formulerade och tecknade av barn, till de 14 stationerna. Texterna kommer från scouter i Foligno i Umbrien samt från barn som förbereder sig för sin första kommunion eller konfirmation i församlingskyrkan De heliga martyrerna i Uganda, i Roms stift. Teckningarna, visas TV-sändningen, som går ut över hela världen, har ritats av barn från två barnhem i Rom, meddelar Vatikanen.

Franciskus kommer liksom förra året att leda korsvägsandakten på Petersplatsen, istället för på Colosseum med tusentals troende. Det har nu blivit en tradition att det varje år är någon annan person eller grupp som förbereder meditationerna. År 2018 hade texterna under korsvägsandakten förberetts av elever och studenter i Rom.

Enligt uppgifter från Vatican News består den scoutgrupp som har engagerats i år av 21 ledare samt 145 pojkar och flickor i åldrarna 8 till 19 år. Barnen och ungdomarna har reflekterat över de 14 korsvägsstationerna och relaterat dem till sina egna vardagliga erfarenheter.

I församlingen De heliga martyrerna i Uganda, i stadsdelen Ardeatino i Rom, engagerar man sig särskilt i katekesundervisning för och med personer med funktionsvariationer. Ett hem för hemlösa och en hem för mödrar och barn med missbruksproblematik är också knutna till församlingen. 500 barn och unga från församlingens område förbereder sig – delvis online – för närvarande för första kommunion eller konfirmation.

Barn från det kyrkliga barnhemmet Mater Divini Amoris och en institution vid namn Tetto Casal Fattoria har bidragit med bilderna till korsvägen. (Läs mera här om Pasqua 2021 disegnare la via crucis.)

Huset vid helgedomen Divino Amore, som drivs av ordenssystrar, tar emot barn efter hänvisning från socialnämnder, för närvarande åtta barn i åldrarna tre till åtta år.

Kathpress 2021-03-24

Detta är en nyhetstext.