Rundabordssamtal om valpropaganda i ukrainska kyrkor

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Institutet för religion och samhälle vid det Ukrainska katolska universitetet i Lviv arrangerade, den 15 oktober, ett rundabords-samtal med präster och deltagare från offentliga organisationer.

Enligt arrangörerna märks politisk propaganda i allt större utsträckning i kyrkorna nu under den pågående valkampanjen, inför parlamentsvalet den 28 oktober.  Vissa kandidater sprider bland annat bilder som visar hur de genomför pilgrimsresor tillsammans med präster.

”Så här får det inte gå till. Kyrkan bör hålla sig på avstånd från dessa kampanjer”, hävdar själasörjaren för Lvivs stadsfullmäktige, pater Pavlo Drozdiak. Han uppmanade de troende att vägra att delta i pilgrimsfärder som anordnas av parlamentskandidater. ”Genom att delta i sådana pilgrimsfärder, deltar man i valkampanjer av politiska kandidater”, betonade Drodziak.

Myroslav Marynovich, vicerektor för det Ukrainska katolska universitet och människorättsaktivist under Sovjettiden betonade: ”I en demokrati kontrollerar folkviljan den politiska eliten och myndigheterna, medan i den auktoritära är det den politiska eliten som bestämmer.”

Enligt Marynovych kan varje medborgare med hjälp av rösträtten ta bort makten från de politiker som inte fullgör sina skyldigheter. Politikernas försök att med oärliga metoder hålla fast vid makten skadar medborgares förtroende i den parlamentariska demokratin. Köpta röster är ett annat problem är, menar Marynovych. Det förkommer, att den fattiga befolkningen i en valkrets mutas av valets kandidater med pengar eller matpaket.

Christoph Hermann utifrån Religious Information Service of Ukraine (RISU) 2012-10-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Institutet för religion och samhälle vid det Ukrainska katolska universitetet i Lviv arrangerade, den 15 oktober, ett rundabords-samtal med präster och deltagare från offentliga organisationer.

Enligt arrangörerna märks politisk propaganda i allt större utsträckning i kyrkorna nu under den pågående valkampanjen, inför parlamentsvalet den 28 oktober.  Vissa kandidater sprider bland annat bilder som visar hur de genomför pilgrimsresor tillsammans med präster.

”Så här får det inte gå till. Kyrkan bör hålla sig på avstånd från dessa kampanjer”, hävdar själasörjaren för Lvivs stadsfullmäktige, pater Pavlo Drozdiak. Han uppmanade de troende att vägra att delta i pilgrimsfärder som anordnas av parlamentskandidater. ”Genom att delta i sådana pilgrimsfärder, deltar man i valkampanjer av politiska kandidater”, betonade Drodziak.

Myroslav Marynovich, vicerektor för det Ukrainska katolska universitet och människorättsaktivist under Sovjettiden betonade: ”I en demokrati kontrollerar folkviljan den politiska eliten och myndigheterna, medan i den auktoritära är det den politiska eliten som bestämmer.”

Enligt Marynovych kan varje medborgare med hjälp av rösträtten ta bort makten från de politiker som inte fullgör sina skyldigheter. Politikernas försök att med oärliga metoder hålla fast vid makten skadar medborgares förtroende i den parlamentariska demokratin. Köpta röster är ett annat problem är, menar Marynovych. Det förkommer, att den fattiga befolkningen i en valkrets mutas av valets kandidater med pengar eller matpaket.

Christoph Hermann utifrån Religious Information Service of Ukraine (RISU) 2012-10-20