Saken gäller religionsfrihet inte preventivmedel i sig

Den katolska kyrkan i USA har nu enats i sin opposition mot president Barack Obamas ”Patient Protection and Affordable Care Act”, som klubbades våren 2010. Katolikerna har hittills varit djup oeniga i sina reaktioner, men nu bildat enat motstånd särskilt mot en bestämmelse i den nya banbrytande lagen.

Departementet för hälsa och mänskliga tjänster i USA fastställde en förordning i slutet av januari, enligt vilken arbetsgivare måste tillhandahålla förebyggande hälsotjänster, inklusive preventivmedel, till deras kvinnliga medarbetare. Trots att kyrkor och vissa religiösa arbetsgivare ska undantas från denna förordning, hävdar dess kritiker att själva undantaget är för snävt formulerat. Undantaget är mest en fråga om tid. Religiösa arbetsgivare har tid på sig fram till 1 augusti 2013, att foga sig efter lagen. Det är ett år mer än vad de flesta andra arbetsgivare har.

De som kritiserar bestämmelsen om preventivmedel i förordningen, hävdar att saken inte gäller preventivmedel i sig, utan problemet är att regeringen tvingar sig på religionen. Att stjälpa denna förordning är den mest brännande frågan just nu för den amerikanska katolska biskopskonferensen, meddelar biskopen av Bridgeport, Connecticut, William Lori, i en telefonintervju med den katolska nättidningen National Catholic Reporter den 7 februari. ”Vi har här ett fall där religionsfrihet – den första och mest grundläggande av våra friheter – är hotad”, säger biskop Lori. ”Det är därför inte bara något som prövar vår tro utan kanske ännu mer vårt medborgarskap.”

Biskop Lori fortsätter: ”Vi försöker inte skära bort något, vi är inte ute efter någon särbehandling. Vi söker bara någon form av anpassning som kyrkliga gemenskaper – inte endast katoliker – har åtnjutit i den federala författningen och i skattesystemet, under många, många år.”

Grupper såsom Catholic social justice lobby NETWORK och Democrats for Life of America, har allierat sig med biskoparna mot bestämmelsen om preventivmedel. Det har även Catholic Health Association and Catholic Charities USA gjort. ”Man kan argumentera för och emot huruvida pillret är bra eller dåligt för kvinnors hälsa, men återigen, det handlar inte om det”, säger Kristen Day, ordförande för Democrats for Life. Day säger att de reaktioner som hon har mött är unika, eftersom religiösa personer över hela skalan från vänster till höger, såväl anhängare av valmöjlighet (pro-choice) som av livet (pro-life) har opponerat sig mot den nya lagen. ”Vi har ett slags unik koalition av individer och organisationer som menar att det är nödvändigt att göra om denna förordning.”

National Catholic Reporter, 2012-02-09

En länk till abc-news finns här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolska kyrkan i USA har nu enats i sin opposition mot president Barack Obamas ”Patient Protection and Affordable Care Act”, som klubbades våren 2010. Katolikerna har hittills varit djup oeniga i sina reaktioner, men nu bildat enat motstånd särskilt mot en bestämmelse i den nya banbrytande lagen.

Departementet för hälsa och mänskliga tjänster i USA fastställde en förordning i slutet av januari, enligt vilken arbetsgivare måste tillhandahålla förebyggande hälsotjänster, inklusive preventivmedel, till deras kvinnliga medarbetare. Trots att kyrkor och vissa religiösa arbetsgivare ska undantas från denna förordning, hävdar dess kritiker att själva undantaget är för snävt formulerat. Undantaget är mest en fråga om tid. Religiösa arbetsgivare har tid på sig fram till 1 augusti 2013, att foga sig efter lagen. Det är ett år mer än vad de flesta andra arbetsgivare har.

De som kritiserar bestämmelsen om preventivmedel i förordningen, hävdar att saken inte gäller preventivmedel i sig, utan problemet är att regeringen tvingar sig på religionen. Att stjälpa denna förordning är den mest brännande frågan just nu för den amerikanska katolska biskopskonferensen, meddelar biskopen av Bridgeport, Connecticut, William Lori, i en telefonintervju med den katolska nättidningen National Catholic Reporter den 7 februari. ”Vi har här ett fall där religionsfrihet – den första och mest grundläggande av våra friheter – är hotad”, säger biskop Lori. ”Det är därför inte bara något som prövar vår tro utan kanske ännu mer vårt medborgarskap.”

Biskop Lori fortsätter: ”Vi försöker inte skära bort något, vi är inte ute efter någon särbehandling. Vi söker bara någon form av anpassning som kyrkliga gemenskaper – inte endast katoliker – har åtnjutit i den federala författningen och i skattesystemet, under många, många år.”

Grupper såsom Catholic social justice lobby NETWORK och Democrats for Life of America, har allierat sig med biskoparna mot bestämmelsen om preventivmedel. Det har även Catholic Health Association and Catholic Charities USA gjort. ”Man kan argumentera för och emot huruvida pillret är bra eller dåligt för kvinnors hälsa, men återigen, det handlar inte om det”, säger Kristen Day, ordförande för Democrats for Life. Day säger att de reaktioner som hon har mött är unika, eftersom religiösa personer över hela skalan från vänster till höger, såväl anhängare av valmöjlighet (pro-choice) som av livet (pro-life) har opponerat sig mot den nya lagen. ”Vi har ett slags unik koalition av individer och organisationer som menar att det är nödvändigt att göra om denna förordning.”

National Catholic Reporter, 2012-02-09

En länk till abc-news finns här