Saligförklaring av Oscar Romero kan vara på väg

Veckan fortsätter då man högtidlighåller minnet av mordet på Oscar Arnulfo Romero, ärkebiskop i San Salvador. Han mördades den 24 mars 1980 då han firade mässan i Den Gudomliga Försynens kapell. Förra söndagen, 17 mars, deltog salvadoranska och utländska troende i ”ljusets pilgrimsvandring”, benämnd så eftersom monsignore Romero är ”dessa människors ljus”.  Ärkebiskop Romero ägnade sin pastorala verksamhet åt försvaret av de fattiga och missgynnade.

Ett meddelande som sänts till Fides, återger hjälpbiskopens av San Salvador, monsignore Gregorio Rosa Chávez, ord vid den traditionella presskonferensen, hållen i ärkestiftets katedral: ”Jag är mycket optimistisk om saligförklaringen av Romero.” Därefter lade han till: ”Den argentinska påven, Jorge Mario Bergoglio, som jag har nöjet att känna personligen, har en vördnad för Romero och är fullt övertygad om att han är ett helgon och en martyr.” Monsignore Romero är ihågkommen för att ha talat ut mot orättvisor, begångna under tiden av väpnad konflikt i El Salvador, som varade 12 år (1980–1992) och förorsakade 75 000 döda, 8 000 saknade och 12 000 skadade.

Agenzia Fides 2013-03-20