Saligförklaringprocessen för den mördade prästen Jacques Hamel går vidare

Stiftet Rouen i Frankrike har i Vatikanen lämnat in sin dossier i saligförklaringsprocessen för den franske prästen Jacques Hamel, som mördades 2016. Ärkebiskopen av Rouen, Dominique Lebrun, lämnade under onsdagen in akterna, som omfattar mer än 11 000 sidor, till ledaren för den ansvariga myndigheten i Vatikanen, kardinal Angelo Beccio. Lebrun åtföljdes på sin resa till Rom av 40 pilgrimer från sitt stift. De hade dessförinnan deltagit i generalaudiensen med påven Franciskus, rapporterar Vatikanens tidning Osservatore Romano.

På stiftsnivå avslutades saligförklaringsprocessen i mars. Nu kommer Vatikanens helgonförklaringskongregation att sammanställa en rapport för påven.

Den 85-årige Hamel mördades brutalt 2016 under en gudstjänst i sin kyrka av två islamister. Franciskus hoppade nästan omedelbart efter Hamels död över den föreskrivna femårsfristen för att kunna inleda en process. Redan i april 2017 öppnades den officiellt. Processen hör till den snabbaste i den senare kyrkohistorien.

Beslutet om saligförklaring ligger hos påven. Skulle Hamel saligförklaras som martyr, krävs det inget bevis för något helande under, som ska ha skett under förmedling av den döde.

Kathpress 2019-04-10