Samfund i Tjeckien blir kompenserade med 46 miljarder kronor

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Tjeckiska parlamentsledamöter har röstat igenom en efterlängtad lag som innebär att kyrkor kan återta mark och fastigheter vilka beslagtagits under det kommunistiska styret. Enligt den nya lagen kommer regeringen att återlämna tillgångar värderade upp till 46 miljarder kronor som beslagtagits från de katolska, reformerta, baptistiska, ortodoxa och judiska samfunden. Staten kommer däremot att upphöra med att betala ut löner till präster.

För tre månader sedan lade kommunisterna och socialdemokraterna in sitt veto i överhuset angående lagen.
Enligt den nya lagen kommer 56 procent av kyrkans beslagtagna tillgångar, värderade till 26 miljarder kronor, returneras från och med  januari 2013 och resterande 20 miljarder kronor kommer utbetalas under en 30-årsperiod, under vilken det årliga statsbidraget till kyrkor och samfund kommer att fasas ut. Katolska kyrkans tillgångar förmodas stå för cirka 80 procent av det totala beloppet.

The Tablet 2012-11-19

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Tjeckiska parlamentsledamöter har röstat igenom en efterlängtad lag som innebär att kyrkor kan återta mark och fastigheter vilka beslagtagits under det kommunistiska styret. Enligt den nya lagen kommer regeringen att återlämna tillgångar värderade upp till 46 miljarder kronor som beslagtagits från de katolska, reformerta, baptistiska, ortodoxa och judiska samfunden. Staten kommer däremot att upphöra med att betala ut löner till präster.

För tre månader sedan lade kommunisterna och socialdemokraterna in sitt veto i överhuset angående lagen.
Enligt den nya lagen kommer 56 procent av kyrkans beslagtagna tillgångar, värderade till 26 miljarder kronor, returneras från och med  januari 2013 och resterande 20 miljarder kronor kommer utbetalas under en 30-årsperiod, under vilken det årliga statsbidraget till kyrkor och samfund kommer att fasas ut. Katolska kyrkans tillgångar förmodas stå för cirka 80 procent av det totala beloppet.

The Tablet 2012-11-19