Sant’Egidios interreligiösa fredsmöte

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Även under pandemiåret 2020 inbjuder Sant’Egidio till det årliga interreligiösa fredsmötet. Detta är att desto nödvändigare, enligt den katolska gemenskapen, eftersom coronaviruset på lång sikt kan framkalla osämja. På minussidan för tisdagens planerade möte i Rom står färre deltagare, i synnerhet från utlandet, på plussidan att påven Franciskus för första gången sedan 2016 kommer att delta. Mötets tema tar trots allt upp hans senaste encyklika: ”Ingen kan rädda endast sig själv – fred och syskonskap”.

Under veckoslutet offentliggjorde Vatikanen och Sant’Egidio det ”preliminära” programmet. Eftersom regioner i Europa snabbt kan förklaras för riskområden för covid och möjliga gäster därmed kan falla bort, kommer det några ytterligare program att offentliggöras. En av de mest framträdande deltagarna hittills är stormimamen Ahmad Al-Tayyeb från Kairo. Medundertecknaren av ”Dokumentet om alla människors syskonskap” i Abu Dhabi 2019 har under tidigare år ofta varit gäst vid möten i olika europeiska städer.

Patriarken av Konstantinopel, Bartholomaios, världsortodoxins hedersöverhuvud, väntas också personligen närvara vid fredsmötet – eftersom han sedan några dagar tillbaka befinner sig i Rom för att ta emot ett hedersdoktorat vid det påvliga universitetet Antonianum. EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen kommer att vara uppkopplad via videolänk till ceremonin på Capitolium. Om detta har tidsmässiga orsaker eller beror på senaste den karantänen, som tillkännagavs i torsdags efter det senaste EU-mötet, har inte meddelats.

Men påven kommer. Strax före kl. 16 väntas han anlända till kyrkan Santa Maria in Aracoeli för en ekumenisk fredsbön. Samtidigt ber mötets judiska deltagare, bland dem Frankrikes överrabbin, Rav Haim Korsia, i synagogan.

Muslimerna med Mohamed Abdelsalam Abdellaatif, generalsekreterare för Kommittén för alla människors syskonskap, från Abu Dhabi kommer liksom buddhister och företrädare för andra religioner att få tillgång till rum i museet på Capitolium. Visserligen har muslimerna också tillgång till den stora moskén i huvudstaden. Men den ligger i utkanten av staden och ligger för långt ifrån Capitolium, i centrum av Rom. Där, på Piazza del Campidoglio, som utformats av Michelangelo, kommer det interreligiösa fredsmötet att äga rum kl. 17.20.

Inramningen med den begynnande kvällskymningen kommer liksom redan 2013 att vara högtidlig, när Andrea Riaccardi öppnar mötets gemensamma del. Grundaren av Sant’Egidiogemenskapen tillvaratog och vidareförde impulsen från det historiska mötet i Assisi, som påven Johannes Paulus II bjöd in till 1986.

Det första anförandet kommer via videolänk från Ursula von der Leyen. Efter henne ansluter religionsföreträdare: patriark Bartholomaios, överrabbin Korsia, generalsekreterare Abdellatif, en buddhistisk företrädare och slutligen påven. Under en tyst minut kommer offren för pandemin och alla krig att hedras, och en ”Fredsappell Rom 2002” kommer att riktas till de ansvariga i hela världen för att påminna dem om deras ansvar och skyldigheter.

Appellen kommer att överlämnas av barn till ambassadörer och politiska företrädare på nationell och internationell nivå, bland dem Italiens president Sergio Mattarella. Som avslutning, efter det att solen gått ner kl. 18.03 kommer påven Franciskus och andra religionsföreträdare att tända ljus i fredsljusbärare.

På frågan, om det inte är frustrerande att så många insatser för fred och försoning ofta är förgäves, svarade Sant’Egidios ordförande, Marco Impagliazzo, för inte så länge sedan i en intervju med den katolska nyhetsbyrån Kathpress: ”Det krävs mycket tålamod och bön, vardagligt fredsarbete och diplomati.” Det görs absolut ”många framsteg”.

På motfrågan, om bön verkligen hjälper, svarade den 58-årige historikern mycket bestämt: ”Den hjälper mycket, den når områden som vi inte kan nå fysiskt. Många människor märker att man ber för dem. De känner att det hjälper dem.” Förutom bön så binder framför allt internet samman människor under pandemi-året 2020. Således erbjuder organisatörerna även vanliga deltagare att delta digitalt genom registrering.

 

Roland Juchem/Katpress 2020-10-18

 

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Även under pandemiåret 2020 inbjuder Sant’Egidio till det årliga interreligiösa fredsmötet. Detta är att desto nödvändigare, enligt den katolska gemenskapen, eftersom coronaviruset på lång sikt kan framkalla osämja. På minussidan för tisdagens planerade möte i Rom står färre deltagare, i synnerhet från utlandet, på plussidan att påven Franciskus för första gången sedan 2016 kommer att delta. Mötets tema tar trots allt upp hans senaste encyklika: ”Ingen kan rädda endast sig själv – fred och syskonskap”.

Under veckoslutet offentliggjorde Vatikanen och Sant’Egidio det ”preliminära” programmet. Eftersom regioner i Europa snabbt kan förklaras för riskområden för covid och möjliga gäster därmed kan falla bort, kommer det några ytterligare program att offentliggöras. En av de mest framträdande deltagarna hittills är stormimamen Ahmad Al-Tayyeb från Kairo. Medundertecknaren av ”Dokumentet om alla människors syskonskap” i Abu Dhabi 2019 har under tidigare år ofta varit gäst vid möten i olika europeiska städer.

Patriarken av Konstantinopel, Bartholomaios, världsortodoxins hedersöverhuvud, väntas också personligen närvara vid fredsmötet – eftersom han sedan några dagar tillbaka befinner sig i Rom för att ta emot ett hedersdoktorat vid det påvliga universitetet Antonianum. EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen kommer att vara uppkopplad via videolänk till ceremonin på Capitolium. Om detta har tidsmässiga orsaker eller beror på senaste den karantänen, som tillkännagavs i torsdags efter det senaste EU-mötet, har inte meddelats.

Men påven kommer. Strax före kl. 16 väntas han anlända till kyrkan Santa Maria in Aracoeli för en ekumenisk fredsbön. Samtidigt ber mötets judiska deltagare, bland dem Frankrikes överrabbin, Rav Haim Korsia, i synagogan.

Muslimerna med Mohamed Abdelsalam Abdellaatif, generalsekreterare för Kommittén för alla människors syskonskap, från Abu Dhabi kommer liksom buddhister och företrädare för andra religioner att få tillgång till rum i museet på Capitolium. Visserligen har muslimerna också tillgång till den stora moskén i huvudstaden. Men den ligger i utkanten av staden och ligger för långt ifrån Capitolium, i centrum av Rom. Där, på Piazza del Campidoglio, som utformats av Michelangelo, kommer det interreligiösa fredsmötet att äga rum kl. 17.20.

Inramningen med den begynnande kvällskymningen kommer liksom redan 2013 att vara högtidlig, när Andrea Riaccardi öppnar mötets gemensamma del. Grundaren av Sant’Egidiogemenskapen tillvaratog och vidareförde impulsen från det historiska mötet i Assisi, som påven Johannes Paulus II bjöd in till 1986.

Det första anförandet kommer via videolänk från Ursula von der Leyen. Efter henne ansluter religionsföreträdare: patriark Bartholomaios, överrabbin Korsia, generalsekreterare Abdellatif, en buddhistisk företrädare och slutligen påven. Under en tyst minut kommer offren för pandemin och alla krig att hedras, och en ”Fredsappell Rom 2002” kommer att riktas till de ansvariga i hela världen för att påminna dem om deras ansvar och skyldigheter.

Appellen kommer att överlämnas av barn till ambassadörer och politiska företrädare på nationell och internationell nivå, bland dem Italiens president Sergio Mattarella. Som avslutning, efter det att solen gått ner kl. 18.03 kommer påven Franciskus och andra religionsföreträdare att tända ljus i fredsljusbärare.

På frågan, om det inte är frustrerande att så många insatser för fred och försoning ofta är förgäves, svarade Sant’Egidios ordförande, Marco Impagliazzo, för inte så länge sedan i en intervju med den katolska nyhetsbyrån Kathpress: ”Det krävs mycket tålamod och bön, vardagligt fredsarbete och diplomati.” Det görs absolut ”många framsteg”.

På motfrågan, om bön verkligen hjälper, svarade den 58-årige historikern mycket bestämt: ”Den hjälper mycket, den når områden som vi inte kan nå fysiskt. Många människor märker att man ber för dem. De känner att det hjälper dem.” Förutom bön så binder framför allt internet samman människor under pandemi-året 2020. Således erbjuder organisatörerna även vanliga deltagare att delta digitalt genom registrering.

 

Roland Juchem/Katpress 2020-10-18

 

Detta är en nyhetstext.