Scalabrinisystrarnas omsorg om migranter i Honduras

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

10 församlingar är involverade i den pastorala omsorgen om migranter (La Pastoral de Movilidad Humana, PMH) i Comayaguas katolska stift, Honduras. Syster Lidia Mara Silva de Souza, nationell koordinator för PMH, var föregående veckoslut närvarande vid valet av stiftets nya ledningsgrupp och vid presentationen av årets arbete. Kongregationen  Scalabrini-systrarna finns med i främsta ledet i omsorgen om migranterna i Honduras. Systrarna har alltid erbjudit stöd åt den katolske biskopen av Comayagua, monsignore Roberto Camilleri Azzopardi (franciskanorden, O.F.M.), och de har under flera år arbetat med att forma, förbereda och dela ut material och besökt migranter, migranter som har återvänt och deras familjer.

Beroende på läget i en migrants liv och hans eller hennes familj erbjuder Scalabrini-systrarna och stiftets arbetsgrupp andlig, moralisk och ekonomisk hjälp. Honduras är en del av en grupp på fyra centralamerikanska länder där migrationsfenomenet är starkare. Siffror från migrationsinstitutet i Mexiko som endast gäller barn är alarmerande.

År 2012, från januari till augusti, anlände 2 424 minderåriga utan följeslagare till Mexiko, vilka då sändes tillbaka till sina ursprungsländer. Vi talar om 51 procents ökning jämfört med samma period 2011. Barn som ger sig in på ”en resa av hopp” för att nå USA och för att fly från gängen och våldet i sina ursprungsländer, kommer mestadels från Guatemala, Honduras och El Salvador, vilka är de länder som hade det största antalet ”migrerade” barn år 2012.

Agenzia Fides 2013-03-15

https://www.scalabrini.org/

https://www.pmhmigrantes.org.bo/

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

10 församlingar är involverade i den pastorala omsorgen om migranter (La Pastoral de Movilidad Humana, PMH) i Comayaguas katolska stift, Honduras. Syster Lidia Mara Silva de Souza, nationell koordinator för PMH, var föregående veckoslut närvarande vid valet av stiftets nya ledningsgrupp och vid presentationen av årets arbete. Kongregationen  Scalabrini-systrarna finns med i främsta ledet i omsorgen om migranterna i Honduras. Systrarna har alltid erbjudit stöd åt den katolske biskopen av Comayagua, monsignore Roberto Camilleri Azzopardi (franciskanorden, O.F.M.), och de har under flera år arbetat med att forma, förbereda och dela ut material och besökt migranter, migranter som har återvänt och deras familjer.

Beroende på läget i en migrants liv och hans eller hennes familj erbjuder Scalabrini-systrarna och stiftets arbetsgrupp andlig, moralisk och ekonomisk hjälp. Honduras är en del av en grupp på fyra centralamerikanska länder där migrationsfenomenet är starkare. Siffror från migrationsinstitutet i Mexiko som endast gäller barn är alarmerande.

År 2012, från januari till augusti, anlände 2 424 minderåriga utan följeslagare till Mexiko, vilka då sändes tillbaka till sina ursprungsländer. Vi talar om 51 procents ökning jämfört med samma period 2011. Barn som ger sig in på ”en resa av hopp” för att nå USA och för att fly från gängen och våldet i sina ursprungsländer, kommer mestadels från Guatemala, Honduras och El Salvador, vilka är de länder som hade det största antalet ”migrerade” barn år 2012.

Agenzia Fides 2013-03-15

https://www.scalabrini.org/

https://www.pmhmigrantes.org.bo/