Schweizergardet försvarar sig och påven

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter incidenten i julnattsmässan i Peterskyrkan, då påven Benedictus XVI drogs omkull av en psykiskt instabil person, har det i massmedierna förekommit en del spekulationer huruvida Vatikanens säkerhetskrafter räcker till för sina uppgifter. Men den förre kommendanten för Schweizergardet, Pius Segmüller, har i en tidningsintervju tagit säkerhetskrafternas insats under julnatten i försvar:  ”Säkerhetsmännen befann sig i påvens omedelbara närhet vid attentatet, och de lyckades inom några få sekunder ta fast personen som attackerade honom.”

Också under Segmüllers tid som ledare för Schweizergardet förekom det ett antal liknande försök att attackera påven: ”En gång var det till och med en nunna som attackerade påven, och en annan gång var det en kvinna som försökte kasta ut påven ur hans papamobil.”

Segmüller yttrade sig i intervjun negativt om förslagen att göra säkerhetsföreskrifterna kring påven ännu strängare: ”Det är ju faktiskt så att påven vill ha kontakt med människorna som deltar i hans gudstjänster och olika evenemang. Dessutom vill de som är ansvariga för de påvliga ceremonierna inte att påven ska ha en bodyguard som går alldeles bredvid honom upp till altaret. Fem meters avstånd får man lov att acceptera.”

Även påvens presstalesman pater Federico Lombardi uttalade sig i liknande ordalag i en intervju med Vatikanradion häromdagen: ”Vatikanen vill inte avskärma påven från människorna. Det innebär naturligtvis att man måste acceptera vissa risker i samband med hans offentliga uppträdanden, även om man försöker minimera riskerna. Men det hör till påvens uppdrag att kunna träffa människor som firar gudstjänst med honom.”

Kathpress 2009-12-29

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter incidenten i julnattsmässan i Peterskyrkan, då påven Benedictus XVI drogs omkull av en psykiskt instabil person, har det i massmedierna förekommit en del spekulationer huruvida Vatikanens säkerhetskrafter räcker till för sina uppgifter. Men den förre kommendanten för Schweizergardet, Pius Segmüller, har i en tidningsintervju tagit säkerhetskrafternas insats under julnatten i försvar:  ”Säkerhetsmännen befann sig i påvens omedelbara närhet vid attentatet, och de lyckades inom några få sekunder ta fast personen som attackerade honom.”

Också under Segmüllers tid som ledare för Schweizergardet förekom det ett antal liknande försök att attackera påven: ”En gång var det till och med en nunna som attackerade påven, och en annan gång var det en kvinna som försökte kasta ut påven ur hans papamobil.”

Segmüller yttrade sig i intervjun negativt om förslagen att göra säkerhetsföreskrifterna kring påven ännu strängare: ”Det är ju faktiskt så att påven vill ha kontakt med människorna som deltar i hans gudstjänster och olika evenemang. Dessutom vill de som är ansvariga för de påvliga ceremonierna inte att påven ska ha en bodyguard som går alldeles bredvid honom upp till altaret. Fem meters avstånd får man lov att acceptera.”

Även påvens presstalesman pater Federico Lombardi uttalade sig i liknande ordalag i en intervju med Vatikanradion häromdagen: ”Vatikanen vill inte avskärma påven från människorna. Det innebär naturligtvis att man måste acceptera vissa risker i samband med hans offentliga uppträdanden, även om man försöker minimera riskerna. Men det hör till påvens uppdrag att kunna träffa människor som firar gudstjänst med honom.”

Kathpress 2009-12-29