Sekularisering – en ny religiositet

av DOMINIK TERSTRIEP Det rum som sekulariseringen har skapat i Sverige fylls av en ny sorts religiositet, menar jesuitpater Dominik Terstriep, som har analyserat Humanisternas välkomst- och avskedsceremonier i ”Den svenska högtidsboken”. Läs hela hans debattartikel, som publiceras i dag torsdag den 18 juli,  i tidningen Dagen via denna länk.